Aktuálně 2022

Začaly 10. jubilejní Plzeňské dny urgentní medicíny

Plzeň se po následující dva dny stává hlavním českým centrem terénní medicíny. V Parkhotelu začaly jubilejní 10. Plzeňské dny urgentní medicíny.

 Do západočeské metropole se i tentokrát sjeli špičkoví odborníci mnoha oborů. Program kongresu slavnostně zahájili ředitel Zdravotnické záchranné služby Pavel Hrdlička, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a emeritní rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová.
 „Lékaři i záchranáři si zaslouží naši vděčnost nejen za zvládnutí pandemie koronaviru,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták. „S obavami vzhlížíme i k budoucímu vývoji, neboť jsme se shodou okolností probudili do rána, kdy se naplno rozhořel válečný konflikt na Ukrajině. Dobré lékaře a záchranáře potřebujeme v dobám dobrých i zlých.“
 Ilona Mauritzová připomněla, že kongres se měl konat už před rokem, ovšem do plánů pořadatelů vstoupila pandemie covidu 19. „Ač se jubilejní ročník konference odkládal, jsem hrdá, že i letos zazní právě v Plzni řada zajímavých přednášek jak mnoha špičkových odborníků, tak nadšených mladých lékařů a záchranářů, které si terénní medicína teprve získává. Nastupující generace, která už teď dokazuje, proč naše přednemocniční neodkladná péče patří k nejlepším na světě. Děkujeme, že nám pomáháte v nouzi dvacet čtyři hodin denně a 365 dnů v roce,“ uvedla na úvod PDUM 2022 Ilona Mauritzová. Moderátory odborného programu jsou již tradičně primářka ZZS PK Jana Vidunová a lékař Jiří Chvojka.
 Poté, co hosty přivítal a organizátorům za úsilí poděkoval ředitel ZZS PK Pavel Hrdlička s tím, že se konečně můžeme po dvou letech setkat tváří v tvář, obstaral první přednášku jako exkursi do historie urgentní medicíny profesor Karel Cvachovec. Dále dnes záchranáře čeká shrnutí pandemie covidu 19, blok popáleninové medicíny, kardiologie, ochutnávka z CBRNE rizik či kazuistiky „Myslíte, že už vás nic nepřekvapí?“. Velmi zajímavé budou i praktické workshopy, letos na téma Pacient s mechanickou srdeční podporou v PNP, Sebeobrana pro zdravotníky a Žádné zranění, žádná krev… KREV!
 Řada témat bude jistě diskutována i během večerního společenského setkání. Odborný program pokračuje zítra.

Text a foto: Vítězslav Sladký

pdum 22 1  pdum 22 5  pdum 22 3

pdum 22 2  pdum 22 6  PDUM 22 7