Aktuálně 2022

ZZS PK k dění na Ukrajině: Podporujeme ukrajinský lid v boji za svobodu

 Krajští zdravotničtí záchranáři nesouhlasí s vojenskou invazí na Ukrajině. Ukrajinským obyvatelům vyjadřujeme plnou podporu v boji za svobodu vlasti a věříme v mírové ukončení konfliktu. Jako zdravotníci zásadně odmítáme, aby byly kvůli mocenským zájmům mařeny lidské životy v 21. století už i na území Evropy.
 Náš zřizovatel, Plzeňský kraj, zřídil v bývalém obchodním centru Prior na Americké třídě v Plzni Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Kromě základních složek IZS (HZS, PČR) zde budou přítomny i další složky státu jako OAMP (Odbor azylové a migrační politiky), SUZ (Správa uprchlických zařízení), dále VZP, Úřad práce pro PK a zástupci některých neziskových organizací, kteří v počáteční fázi pomohou Ukrajincům s žádostmi o udělení víz, s registrací zdravotního pojištění či s ubytováním (Ministerstvo vnitra ČR pak zřizuje portál, kde bude evidence všech volných ubytovacích kapacit). Pokud se uprchlíci nebudou mít jak dopravit do místa ubytování, pomohou jim hasiči. Zdravotničtí záchranáři jsou samozřejmě připraveni zajistit zdravotní pomoc v akutních případech poruchy zdraví či při náhlém zhoršení chronických onemocnění, bude-li to potřeba. Méně závažná onemocnění pak budou řešena pomocí blízce situované EUC Kliniky na Denisově nábřeží. Naše organizace zároveň nabídla pomoc SPISu (Systému psychosociální intervence), který funguje 24 hodin denně.
 V rámci Krizového štábu PK byla zřízena Pracovní skupina KŠ PK pro Ukrajinu, jejímž členem se stal ředitel ZZS PK Pavel Hrdlička. Tato skupina bude koordinovat činnost KAPCU i případnou centrálně požadovanou humanitární pomoc. S materiální či finanční pomocí pro Ukrajinu, o kterou mnozí zaměstnanci projevují zájem, je v současné době vhodné a nejefektivnější se obrátit na humanitární či neziskové organizace (např. ČČK, Člověk v tísni, ADRA, Charita, apod.).
 Jen pro zajímavost, krajští záchranáři mají ve svém středu i operátora ZOS původem z Ukrajiny, který nejenže své kolegy relevantně informuje o událostech přímo z místa konfliktu, ale také přes své příbuzné a známé pomáhá s odvozem darů pro Ukrajince. Podobně se zapojují i záchranáři z Rokycanska. Všem, kteří se na jakémkoli druhu pomoci podílejí, děkujeme.

Text: Pavel Hrdlička, Vítězslav Sladký

Foto: ZZS PK a archiv redakce 

kyjev  kyjev 2