Aktuálně 2022

Systém First responderů pomáhá zachraňovat životy

Zdravotnické operační středisko ZZS PK často aktivuje při život ohrožujících stavech (náhlá zástava oběhu, kritická dušnost, nezvladatelné krvácení) tzv. first respondera.

 Jedná se o systém dobrovolníků, řádně vyškolených v resuscitaci a první pomoci, kteří mohou v některých situacích dorazit na místo události dříve, než nejbližší volná výjezdová skupina ZZS. Jeden z takových případů se odehrál 22. dubna v západním cípu Plzeňského kraje. U zhruba padesátiletého muže došlo náhle ke kritickému zhoršení dýchání a zanedlouho k zástavě oběhu. Okamžitě byly zdravotnickým operačním střediskem na místo vyslány nejbližší výjezdové skupiny RV a RZP a zároveň aktivován systém First responder.
 Ještě před příjezdem ZZS na místo dorazili FR, tentokrát členové JPO Hostouň. Více už uvádí vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS PK Mgr. Ivana Krsová: "Na místě probíhal video TANR řízený ZOS ZZS PK, jako firt responder s AED byla prostřednictvím KOPIS aktivována zmíněná JPO Hostouň. Členové JPO byli na místě události před příjezdem ZZS a chystali se použít AED. Při příchodu ZZS prováděli kvalitní komprese hrudníku a úspěšně bimanuálně ventilovali ambuvakem. AED použít již nestihli, pacienta převzala ZZS. Pomoc JPO na dílčí činnosti byla využita po celou dobu KPR. Naši záchranáři ocenili velmi profesionální přístup a nasazení všech členů JPO během záchrany pacienta."
 Mgr. Krsová dále uvádí, že díky úsilí všech zúčastněných se u pacienta po čtrnáctiminutové resuscitaci povedlo obnovit spontánní cirkulaci a následně byl ve stabilizovaném stavu předán Letecké záchranné službě AČR a transportován na urgentní příjem FN Plzeň.
 Uvedený případ demostruje úspěšnost systému FR i v obecné rovině. Jeho včasná aktivace je nedílnou součástí řetězce přežití. Právě první článek tohoto řetězce, kterého je FR součástí, dává pacientovi s náhlou zástavou oběhu významnou šanci na přežití a role FR je v tomto případě nezastupitelná.
 Krajští zdravotničtí záchranáři děkují všem složkám za úspěšnou spolupráci při ošetřování kriticky nemocného pacienta.

Text: Vítězslav Sladký
Ilustrační foto: Archiv ZZS PK , Výjezdová oblast Západ 

first 1  first