Aktuálně 2022

Zveme vás na novou expozici do plzeňské Techmanie!

 V sobotu 18. června vás zveme na slavnostní otevření nové expozice v plzeňském science centru Techmania s názvem IR Když lidské oko nestačí, na níž se podílí i Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

 Expozice se věnuje problematice věrohodného měření teploty osob přicházejících z vnějšího prostředí, využití termokamer jako potenciálních nástrojů pro včasné varování a monitorování průběhu epidemie. Ukazuje praktické využití termodiagnostiky osob v činnostech jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (IZS). Na sobotu je připraveno slavnostní otevření expozice pro veřejnost s bohatým doprovodným programem představujícím práci IZS a využití termokamer a termodiagnostiky v praxi. Akce probíhá v prostoru Techmanie po celý den od 10 do 18 hodin.
 Expozice nese v názvu anglickou zkratku IR pro infračervené záření (infrared). Toto záření je součástí spektra elektromagnetického záření, ale není lidským okem vidět. Každý objekt, který má nějakou teplotu, vyzařuje infračervení záření, dokonce i kostka ledu. Infračervené záření dokáží zachytit termokamery a díky nim získávají příslušníci integrovaného záchranného systému ke svému zraku další smysl, aby mohli lépe zachraňovat lidské životy. Díky termokamerám se návštěvníci Techmánie v nové expozici seznámí s činnostmi IZS. Odhalí například skrytá riziková místa pro vznik požáru, sestaví portrét hledané osoby tzv. identikit, nebo si na vlastní kůži vyzkouší laickou resuscitaci.
 13. 6. 2022 již proběhla slavnostní předpremiéra otevření nové interaktivní výstavy za účasti všech složek IZS a pozvaných hostů. Slavnost zahájil ředitel plzeňské Techmánie Jiří Královec, na kterého navázal starosta Městského obvodu Plzeň 3 David Procházka. Rektor ZČU Miroslav Holeček vyzdvihl důležitost technického vzdělávání, obzvlášť v současné problematické době, která je ale zároveň příležitostí pro implementaci inovací do praxe. Promluvili i ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje František Pavlas, ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička a ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Jaroslav Vild. Formální část pak uzavřeli dva hlavní aktéři expozice. Řešitel projektu Milan Honner z NTC a Kristýna Nová z Techmania Science Centra. Kristýny měla na starosti koordinaci produkce expozice a jako člověk nejpovolanější pak hosty po symbolickém přestřižení pásky expozicí provedla. Akce se zúčastnili partneři projektu, zástupci Západočeské univerzity a složek IZS.
 Expozice vznikla v rámci projektu BETERKA, který je financován Ministerstvem vnitra ČR. Projekt řeší bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací. Tuto sobotu čeká návštěvníky mimořádně bohatý program. . „Kromě nové expozice si návštěvníci určitě užijí také další bohatý program připravený se složkami IZS. Ne každý den je možné naživo vidět opravdu akční ukázky zásahové jednotky a psovodů Policie ČR, nebo prozkoumat vybavení hasičů a zvláštních týmů záchranné služby. Jsem opravdu rád, že takto pestrý program můžeme v rámci slavnostního otevření expozice široké veřejnosti nabídnout,“ upřesňuje ředitel plzeňské Techmanie Jiří Královec. 

Text: TZ Techmania Science Centre a Vítězslav Sladký
Foto: ZZS PK, Karolína Korčíková 

beterka 1  beterka 2  beterka 3