Aktuálně 2014

Jak využíváme Emergency Card při výjezdech ZZS Plzeňského kraje, naše úvodní zkušenosti

Hlavním cílem ZZS Plzeňského kraje je trvale usilovat o zvyšování kvality přednemocniční neodkladné péče, prosazovat nové a přesvědčivě podložené postupy do rutinní praxe.


Emergency Card představuje nový prvek v denní praxi Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, umožňuje lékaři získat důležitá úvodní data o nemocném. Systém Emergency Card má neocenitelný význam právě pro přednemocniční neodkladnou péči, neboť nedostatek prvních informací o nemocném neumožňuje využití celého profilu možností dnešní akutní medicíny. Správný pohled a správný přístup k nemocnému již na místě zásahu v první linii je tou nejlepší zbraní proti posthypoxickým komplikacím, či proti forenzním důsledkům.

První krůčky ke vzniku dnešní podoby Emergency Card se datují do roku 2011, začíná spolupráce mezi ZZS Plzeňského kraje a Odborem informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Jaké bylo první zadání systému Emergency Card? Jednoduché a výstižné – požadavkem bylo, aby  lékař ZZS Plzeňského kraje měl přístup a znal tato aktuální data o nemocném, které by si vybral z poslední hospitalizační nemocniční zprávy: závěrečné diagnózy, popis EKG křivky, doporučená medikamentózní léčba, alergie. Zde shledáváme velký praktický význam , neboť lékař má aktuální důležité informace o nemocném již během výjezdu a může je použít pro svou okamžitou lékařskou péči, což je podstatné a významné. V průběhu roku 2011 jsme vytvořili definitivní podobu Emergency Card, kterou tvoří poslední hospitalizační nemocniční zpráva, ze které si lékař vybere potřebné informace o nemocném dle aktuálního průběhu jeho onemocnění.

V průběhu roku 2012 jsme projednávali s nemocnicemi v Plzeňském kraji možnost přenosu dat z jejich informačních systémů pro lékaře ZZS Plzeňského kraje. Souhlasná stanoviska nemocničních zařízení nám umožnila vytvořit pracovní postup pro využití Emergency Card při výjezdech zdravotnické záchranné služby. Lékař při výjezdu zadá do systému Emergency Card rodné číslo svého nemocného, získá jeho poslední hospitalizační zprávu, která je mu zdrojem cenných informací pro jeho další postupy v první linii. Na příjmových odděleních v nemocnicích je dlouhodobě běžné, aby lékař měl k dispozici celý soubor dat o ošetřovaném pacientovi. Emergency Card přináší tuto možnost i lékaři ZZS Plzeňského kraje a představuje jeden z důležitých mezníků k rychlému rozhodnutí o závažnosti zdravotního stavu pacienta, nemocniční péče může spojitě a bez prodlení navázat.

Vlastní zařazení Emergency Card do každodenní praxe jsme realizovali v září 2013 nákupem dvou notebooků a jejich umístěním do malých lékařských sanitních vozů na výjezdových stanovištích ZZS Plzeňského kraje v Plzni a Rokycanech. Testování probíhá, lékaři se učí při svých výjezdech pracovat s touto novinkou. Naše úvodní zkušenosti a přínos pro nemocného? Využití Emergency Card zvyšuje kvalitu péče o nemocného; je vhodnou metodou pro směřování pacienta do určitého typu zdravotnického zařízení; nezdrží úvodní management.

Samozřejmě Emergency Card bude dostupná pro všech patnáct lékařů ZZS Plzeňského kraje, kteří ve směnném provozu zajišťují každodenní péči o nemocné v Plzeňském kraji z jednotlivých výjezdových stanovišť, která pokrývají celý plzeňský region. Rozříření popsané novinky plánujeme do posledního čtvrtletí roku 2014.

A jaké jsou další perspektivy a vize Emergency Card? Velký přínos spatřujeme v tom, aby si lékař ZZS Plzeňského kraje mohl dvě hodiny po předání svého pacienta ve zdravotnickém zařízení  o něm zjistit to podstatné: diagnózy, výsledky zobrazovacích a laboratorních vyšetření.  Tato zpětná vazba hraje nezastupitelnou roli pro další rozvoj a formování oboru urgentní medicína v Plzeňském kraji a pochopitelně se stává příkladem pro ostatní. Všechny parametry Emergency Card umožňují lékařům ZZS Plzeňského kraje profesní a profesionální rozvoj.

Vážení  čtenáři, společnými silami jsme vytvořili systém Emergency Card, který vede ku prospěchu nemocného a tím je princip ochrany života, obnovení zdraví a zlepšení kvality života.  Dovolte mi, abych poděkoval těm kolegyním a kolegům z Krajského úřadu Plzeňského kraje a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, kteří několik roků obětavě spolupracovali na Emergency Card, byli aktivní, pracovití a spolehliví. Zrod Emergency Card nebyl vůbec jednoduchý, hledali jsme s našimi partnery kompromisní řešení  na projektu, který bude zasahovat za horizont současného období. Z tohoto pohledu mi dovolte vyslovit úctu a uznání těm, kteří nám projekt Emergency Card vždy pomohli prosazovat: náměstkovi hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví MUDr. Václavu Šimánkovi Ph.D., vedoucímu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Janu Karáskovi, vedoucí Odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje Ing. Elišce Pečenkové a vedoucímu informatikovi Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Ing. Petru Jáchimovi.

Vážení čtenáři, jsem velmi rád, že se s Vámi mohu podělit o radost z novinky u ZZS Plzeňského kraje, kterou Emergency Card představuje. Jsem přesvědčen o tom, že napomůže ke snížení počtu komplikací, zvýšení komfortu nemocných a zlepšení všech parametrů jejich dalšího života. Základním předpokladem uvedeného zůstává, že budeme to, co umíme, dělat ještě lépe.

MUDr. Roman Sviták, ředitel ZZS Plzeňského kraje