Aktuálně 2014

Evropský den záchrany života v Plzeňském kraji

Ve dnech 16. a 17. října 2014 se uskutečnila v Plzni osvětová akce Evropský den záchrany života. Pořadatelem této edukační akce byly: ZZS Plzeňského kraje, Plzeňský kraj, Zdravý kraj a místní agenda 21, Česká resuscitační rada. Cílem této edukační akce je zvýšit povědomí laické veřejnosti o významu první pomoci při srdeční zástavě.

Návrh založit Evropský den záchrany života byl předložen zástupci Evropské resuscitační rady poslancům Evropského parlamentu v roce 2013 a po několika měsících byl v červnu 2013 schválen. Česká resuscitační rada podpořila tento záměr prostřednictvím europoslanců z České republiky.

V roce 2014 proběhly osvětové akce organizované v rámci Evropského dne záchrany života v těchto městech České republiky: Praha, Hradec Králové, Plzeň, Písek, Třebíč.

V Plzni byla akce rozložena do dvou dnů. 16. října na Náměstí Republiky v Plzni se uskutečnil v dopoledních hodinách hromadný nácvik výuky resuscitace pro žáky základních škol, kterého se zúčastnilo celkem 100 žáků druhého stupně. Výuka probíhala na resuscitačních modelech Mini Anne pod dohledem instruktorů Vzdělávácího a výcvikového střediska ZZS Plzeňského kraje: Kristýny Junkové, Ivany Krsové, Romana Berkovce , Jana Holého a Michala Veselého, kteří jsou profesionálními zdravotnickými záchranáři. Odpolední blok byl věnován návštěvníků této akce, kteří se dozvěděli jak správně pomoci při srdeční zástavě a jak ji rozpoznat. Celkem bylo proškoleno 80 laiků, převažovaly ženy.

Dne 17. října proběhl výcvik resuscitace pro žáky základních škol v sídle ZZS Plzeňského kraje v Plzni, Klatovské ulici, bylo proškoleno 125 žáků druhého stupně. Dvoudenní edukační akce potvrdila, že děti ve věku okolo deseti let dokáží stlačovat hrudník postiženého do dostatečné hloubky, dobře se naučí jednotlivé kroky postupu i správnou techniku srdeční masáže, zvládnou spolehlivě přivolání pomoci prostřednictvím linky 155. Děti mohou být jedinou nadějí pro svoje rodiče, prarodiče nebo sourozence, neboť většina srdečních zástav se stává v domácím prostředí.

„Jedním z velmi důležitých úkolů ZZS Plzeňského kraje je výuka laické veřejnosti v poskytování kardiopulmonální resuscitace a včasném rozpoznání varovných příznaků náhlé zástavy oběhu. Edukační akce Evropský den záchrany života v Plzeňské kraji pozitivně ovlivnila žáky základních škol na celý život,“ uvedl s potěšením o akci, která zachraňuje životy ředitel ZZS Plzeňského kraje Roman Sviták.

Zpracoval: MUDr. Roman Sviták, ředitel ZZS PK

DSC01503

 DSC01507  

 

DSC01498

 

DSC01509 

 

DSC01513

 

DSC01515

 

DSC01497

 

DSC01524

 

DSC01530