Aktuálně 2014

Ocenění AZZS ČR za rok 2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

na návrh ředitele ZZS Plzeňského kraje byla dne 8. 10. 2014 na XXI. Dostálových dnech v Ostravě udělena cena AZZS ČR za rok 2014 pro zástupkyni ZZS Plzeňského kraje MUDr. Miroslavu Benešovou, vedoucí lékařku ZZS Plzeňského kraje z výjezdové oblasti Domažlice.

Ocenění za vlídný a pečlivý přístup ke stonajícím, korektní vztah ke spolupracovníkům a za racionální využívání finančních zdrojů.

Blahopřeji.

S úctou a pozdravy MUDr. Roman Sviták, ředitel