Aktuálně 2014

Evropský den záchrany života

Ve dnech 16. a 17. října 2014 pořádala Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZS Pk) ve spolupráci s Českou resuscitační radou, Plzeňským krajem, Zdravým krajem a místní agendou 21 výuku základní neodkladné resuscitace pro základní školy a veřejnost v rámci Evropského dne záchrany života (European Restart a Heart Day).

 

Návrh založit Evropský den záchrany života byl schválen v červnu 2013 poslanci Evropského parlamentu. Cílem této iniciativy konající se každoročně 16. října ve všech státech Evropské unie je zejména zvýšení velmi nízkého počtu osob přežívajících mimonemocniční náhlou zástavu oběhu (NZO).

Každý den zemře v Evropě 1000 lidí v důsledku NZO. Drtivá většina NZO vzniká v domácím prostředí, kde jsou rodinní příslušníci jedinými svědky události a zároveň jediní, kdo mají možnost zachránit své blízké. Pokud je svědkem události bezprostředně poskytnuta kardiopulmonální resuscitace (KPR), zvyšuje se šance na přežití postižené osoby 2-3 krát.

ZZS Pk se v součinnosti s Magistrátem města Plzně připojila k celoevropskému projektu RESTART A HEART DAY – EVROPSKÝ DEN ZÁCHRANY ŽIVOTA. Hlavním cílem této edukační kampaně bylo zvýšit povědomí laické veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu základních kroků nezbytných pro přežití postiženého.

Záchrana lidského života vyžaduje dodržení posloupnosti jednotlivých kroků. Každý z nich ovlivňuje šanci na přežití postiženého. Tyto kroky jsou označovány jako „Řetězec přežití“. Podstatnou část tohoto řetězce tvoří včasné rozpoznání závažných příznaků (zejména podezření na infarkt myokardu) a včasné přivolání zdravotnické záchranné služby (ZZS) prostřednictvím tísňové linky 155 s přesným nahlášením adresy místa události.

Další část řetězce přežití, kterou může laický zachránce ovlivnit je okamžité zahájení KPR. KPR se skládá ze dvou základních činností: srdeční masáže a umělého dýchání. Pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá normálně, bezprostředně po aktivaci ZZS zahajuje laický zachránce  srdeční masáž.  Postižený je v poloze na zádech, zachránce položí dlaň jedné ruky na střed hrudníku pacienta, shora pak přiloží druhou ruku a proplete svoje prsty. Zachránce pravidelně stlačuje hrudník frekvencí 100 - 120 za minutu, do hloubky 5 - 6 cm, poměr stlačení a uvolnění 1:1. Po 30 stlačení hrudníku zakloní postiženému hlavu a provedeme 2 umělé vdechy. Tento algoritmus 30:2 provádí svědek události do příjezdu ZZS, svého fyzického vyčerpání nebo do doby než začne postižený normálně dýchat.

Třetí ze čtyř části řetězce přežití, kterou může laický zachránce také ovlivnit je časná defibrilace prostřednictvím automatického externího defibrilátoru (AED). Při většině náhlých zástav oběhu je u postiženého jako iniciální srdeční rytmus zaznamenána fibrilace komor. Jedinou léčebnou metodou je defibrilace, pro laického zachránce umožněna prostřednictvím AED. S každou minutou od kolapsu, kdy v indikovaných případech není provedena defibrilace, klesá šance na přežití nemocného o 10%.

Posledním, avšak neméně důležitým článkem řetězce přežití, je zahájení poresuscitační péče, která zvyšuje šanci postiženého na přežití. V podmínkách přednemocniční neodkladné péče, která je v Plzeňském kraji zajištěna Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje je poresuscitační péče standardním výkonem, který je zahájen již před předáním pacienta do zdravotnického zařízení.

V Plzni byl Evropský den záchrany života rozložen do dvou dnů. 16. října na náměstí Republiky v Plzni byl ve spolupráci s firmou Panasonic promítán na velkoplošnou obrazovku výukový film o KPR autorky Zdeňky Kubíkové z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.  Současně s touto projekcí se uskutečnil v dopoledních hodinách hromadný nácvik výuky základní neodkladné resuscitace pro žáky základních škol, kterého se zúčastnilo celkem 100 žáků druhého stupně. Výuka probíhala na resuscitačních modelech Mini Anne pod dohledem instruktorů Vzdělávácího a výcvikového střediska ZZS Plzeňského kraje: Kristýny Junkové, Ivany Krsové, Romana Berkovce , Jana Holého a Michala Veselého, kteří jsou profesionálními zdravotnickými záchranáři. Odpolední blok byl věnován návštěvníkům této akce, kteří se dozvěděli jak správně pomoci při srdeční zástavě a jak ji rozpoznat. Celkem bylo proškoleno 80 laiků, převažovaly ženy. Dne 17. října proběhl výcvik neodkladné resuscitace pro žáky základních škol v sídle ZZS Plzeňského kraje v Plzni, Klatovské ulici, bylo proškoleno 125 žáků druhého stupně.

Poskytnutím KPR nemůžete udělat nic špatného, jediná věc, která může být špatně je nedělat nic.

KPR je jednodušší než si většina lidí myslí, jedná se o jednoduché kroky, které zvládne většina lidí včetně dětí: Zavolejte, stlačujte, defibrilujte!  Za těchto okolností má laická veřejnost skutečně sílu a schopnost zachránit lidský život. 

Fotografie z celé akce lze prohlédnout na webové adrese: 

http://zzspk.rajce.idnes.cz/Evropsky_den_zachrany_zivota_Plzen_2014/