Aktuálně 2014

MANAGEMENT NALÉHAVÝCH STAVŮ V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

 

   Ve dnech 3. a 4. listopadu 2014 uspořádalo Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje dvoudenní odbornou školící akci: Management naléhavých stavů v přednemocniční neodkladné péči. Této vzdělávací akce se zúčastnilo celkem dvacet čtyři záchranářů z České a Slovenské republiky. Kurz se odehrál v seminární místnosti novostavby ZZS Plzeňského kraje v Plzni a setkali se zde lékaři, zdravotní sestry a záchranáři, dispečeři z mnoha zdravotnických záchranných služeb z těchto krajů: Jihočeského, Středočeského, Libereckého, Moravskoslezského, Vysočina, Falck Košice.

     „V teoretické přednáškové části kurzu jsme posluchače seznámili s vybranými život ohrožujícími stavy a situacemi v první linii a předali jim doporučení jak v urgentních situacích uvažovat a postupovat k jejich efektivnímu řešení. Do vlastní praxe je více než žádoucí adoptovat princip, že i v sebesložitější klinické situaci se má vždy postupovat strukturovaně a plánovitě,“ uvedl s o vzdělávacím sympoziu ředitel ZZS Plzeňského kraje Roman Sviták.

   V teoretické a praktické části kurzu předávali záchranáři Vzdělávacího a výcvikového střediska svým kolegům zkušenosti s novými trendy oboru urgentní medicína. Největší zájem byl o blok neinvazivní plicní ventilace, o metodu, kterou lze již v přednemocniční neodkladné péči stabilizovat nemocné s akutní dušností, která představuje velmi významnou skupinu pacientů, o které se starají týmy zdravotnických záchranných služeb v obou zemích: ČR a SR. V Plzeňském kraji má tato skupina rizikových nemocných reálnou šanci na uzdravení, neboť ve všech sanitních vozech jsou dýchací přístroje, které umožňují provádět neinvazivní plicní ventilaci již v sanitním voze během transportu nemocného do zdravotnického zařízení. Tento parametr ukazuje na velmi dobrou spolupráci ZZS Plzeňského kraje se svým zřizovatelem Plzeňským krajem, dokumentuje podporu vzdělávání, organizování odborných akcí; toto vše vede k trvalému zvyšování kvality přednemocniční neodkladné péče v Plzeňském kraji. Celý kurz proběhl ve velmi přátelské atmosféře, důležitá a velmi užitečná témata pro denní zdravotnickou praxi byla bohatě diskutována. Záchranáři Plzeňského kraje slíbili svým kolegům tuto vzdělávací akci prezentovat v sídlech jejich zdravotnických záchranných služeb – předávání know-how těsně souvisí s kvalitou péče.

     „Vzdělávací akce přinesla doporučení na co myslet u kritických stavů především, co dělat vždy, jak v dané situaci postupovat ve prospěch nemocného lépe a co nedělat nikdy,“ uvedl o akci, která opět potvrdila, jak je důležité se neustále vzdělávat a sledovat stav poznání ředitel ZZS Plzeňského kraje Roman Sviták.

Zpracoval: MUDr. Roman Sviták, ředitel ZZS PK

        

   1

 

2

 

3