Aktuálně 2014

Česko – německá přeshraniční spolupráce ZZS

                                                                                                                           Plzeň 8. 11. 2014

         ZZS Plzeňského kraje, za výrazné podpory svého zřizovatele Plzeňského kraje buduje a rozvíjí od roku 2011 přeshraniční spolupráci se zdravotnickými záchrannými službami v Bavorsku. Velmi důležitým mezníkem tohoto partnerství byl podpis Rámcové smlouvy dne 4. dubna 2013 v Plzni v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje tehdejšími ministry zdravotnictví České republiky a Spolkové republiky Německo. Jde o racionální dohodu, která tvoří návod pro denní praxi zdravotnických záchranných služeb v oblasti přednemocniční neodkladné péče. Hlavní prioritou této spolupráce je, aby u akutně stonajícího zasahovala vždy nejbližší výjezdová skupina buď z Plzeňského kraje nebo z Bavorska a zajistila jeho transport vždy do mateřské země. Dalším velmi dobrým příkladem této spolupráce byl 1. ročník mezinárodního sympozia zdravotnických záchranných služeb dne 14. 3. 2014 ve Furth im Wald. Důležitost této konference podtrhl její slavnostní úvod a vystoupení čelních politických představitelů obou regionů. Plzeňský kraj reprezentoval tehdejší náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., z jeho slov byla zřejmá jednoznačná podpora této spolupráci a též slova o poskytnutí nejlepší péče jsou pro záchranáře obou regionů zavazující. V odborné části konference představili zástupci zdravotnických záchranných služeb systém péče o nemocné s akutním infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou a závažným úrazem v Plzeňském kraji a Bavorsku. Jaký bude další vývoj přeshraniční spolupráce? V měsíci květnu 2014 uspořádala ZZS Plzeňského kraje v Plzni pro záchranáře z oblasti Furth im Wald jednodenní odborný kurz s názvem management akutních stavů v přednemocniční neodkladné péči. Spolupráce mezi ZZS Plzeňského kraje a ZZS Bavorska má i další slibné perspektivy a tou je výstavba nového výjezdového stanoviště ve Furthu im Wald s plánovanou německo-českou výjezdovou skupinou, v nové budově je plánovaná též seminární místnost pro společné vzdělávací akce, péče o know- how je klíčem k dalšímu smysluplnému rozvoji naší spolupráce. Další příkladem spolupráce je pozvání na dvě společenské události v listopadu 2014. Dne 8. 11. proběhne ve Furthu slavnostní akt ke příležitosti 25 let otevření hranic. Dne 13. 11. se uskuteční v Mariánských Lázních tzv. Mariánskolázeňské dialogy 2014. Česko-německá spolupráce je jedním ze strategických cílů přednemocniční neodkladné péče v Plzeňském kraji. Cílem spolupráce je přiblížit a zajistit dostupnost včasné přednemocniční neodkladné péče všem obyvatelům v příhraničních částech Plzeňského regionu a příhraničních částí Bavorska a to konkrétně v těchto přeshraničních oblastech: Klatovsko – Zwiesel; Domažlicko – Cham; Tachovsko – Weiden.