Aktuálně 2014

Workshop pro praktické lékaře

                             

Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského kraje
Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň
Ředitel: MUDr. Roman Sviták
Vedoucí lékař Vzdělávacího a
výcvikového střediska:
MUDr. Kristýna Junková

             

 

 

 

                                       ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE


                                       zve zdravotnické pracovníky na vzdělávací interaktivní kurs


                                       Workshop pro praktické lékaře


                                        v úterý 18. 11. 2014 16:00 – 19:00 hodin
                                        učebna ZZS Pk, Klatovská 2960/200i, Plzeň

 


Program

I: Blok: výchozí sdělení – zaměření na KPR (16,00 – 16,45)
a. Základní vyšetření pacienta s důraz A,B,C,D,E - MUDr. K. Junková
b. Kardiopulmonální resuscitace dle GL 2010 - MUDr. K. Junková
c. Defibrilace/AED - MUDr. R. Sviták


II. Pauza (16,45 – 17,00)


II: Blok : praktická část A (17,00 – 18,00)
a. A,B,C,D,E přístup + základní zajištění dýchacích cest včetně ventilace
obličejovou maskou - MUDr. K. Junková
b. KPR dospělého včetně defibrilace/ AED - MUDr. R. Sviták/ R. Mach


III: Blok: praktická část B (18,00 – 19,00)
c. Kanylace periferních žil včetně v. jugularis externa –MUDr. R. Sviták/ R. Mach
d. LMA – MUDr. K. Junková

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast lékařů na akci
je ohodnocena 3 kredity. Účast NELZP (všeobecné sestry, zdravotničtí záchranáři)
je ohodnocena 1 kreditem.