Aktuálně 2014

Workshop pro praktické lékaře a zdravotnické pracovníky

 

V úterý 18. 11. pořádala ZSSPk vzdělávací interaktivní kurs -Workshop pro praktické lékaře a zdravotnické pracovníky. Seminář přednášel vedoucí lékař Vzdělávacího a výcvikového střediska MUDr. Kristýna Junková a ředitel ZZSPk MUDr. Roman Sviták. Seminář byl rozdělen do tří bloků. 

 

I. blok byl zaměřen na KPR 

a) Základní vyšetření pacienta 

b) Kardiopulmonální resuscitace

c) Defibrilace 

 

II. blok byl věnován praktické části, která se týkala přístupu a základního zajištění dýchacích cest včetně ventilace obličejovou maskou.

 

III. blok se skládal z praktické části se zaměřením na kanylaci periferních žil.

 

Mezi jednotlivými bloky probíhala diskuze. Na dotazy lékařů odpovídali MUDr. Kristýna Junková a MUDr. Roman Sviták. Semináře se zúčastnilo 20 zdravotnických pracovníků. Za účast na semináři obdrželi lékaři tři ktedity, všeobecné sestry a zdravotní záchranáři jeden kredit.

 

Tímto děkujeme všem za účast.   

 

SB150