Aktuálně 2014

HROMADNÁ INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM V PLZNI

 

   Dne 28. listopadu 2014 okolo 22. hodiny došlo v Plzni, Plynární ulici 3 k hromadné intoxikaci 25 obyvatel domu oxidem uhelnatým. Důvodem intoxikace několika domácností je využívání zemního plynu v malých nevětraných místnostech tohoto domu (koupelny, kuchyně), kdy došlo k uvolnění oxidu uhelnatého.

    Do místa události přijíždí ve 22:21 výjezdová skupina ZZS Plzeňského kraje z výjezdové oblasti Plzeň-město ve složení lékař a záchranář, kteří zde nalézají celkem 25 osob intoxikovaných oxidem uhelnatým. Vzhledem k tomuto vysokému počtu postižených dospělého a dětského věku jsou na místo události neprodleně krajským operačním střediskem ZZS Plzeňského kraje vyslány další výjezdové skupiny ZZSPk . Celkem zasahují v Plynární ulici: 3 lékaři a 11 nelékařských zdravotnických pracovníků; záchranáři a řidiči v šesti sanitních vozech.

   Všichni intoxikovaní jsou vyšetřeni týmem lékař a záchranář. K diagnostice a stanovení tíže intoxikace významnou měrou napomáhají monitory vitálních funkcí Corpuls, které změří hodnotu karbonylhemoglobinu a dle tohoto parametru byli nemocní léčení. Nejvyšší hodnoty karbonylhemoglobinu byly naměřeny u dvou žen, okolo 20 %, obě byly od úvodu léčeny 100% kyslíkem, což umožňují dýchací přístroje Oxylog 2000 plus, kterými je ZZS Plzeňského kraje vybavena; obě pacientky byly za probíhající léčby transportovány na Emergency Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. Další nemocní -  5 dětí a 4 dospělí s hodnotami karbonylhemoglobinu 5-8 % byli léčeni a transportováni jednotlivými výjezdovými skupinami ZZS Plzeňského kraje do Fakultní nemocnice v Plzni na ambulanci Dětské kliniky a ambulanci I. a II.  Interní kliniky. Poslední nemocný z celkového počtu jedenácti hospitalizovaných byl předán do nemocnice okolo 01:00. Velmi dobré zvládnutí celé záchranářské akce opět dokumentuje funkční spolupráci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, Magistrátu města Plzeň a Fakultní nemocnice Plzeň.     

   „Velmi si cením a vážím všech, kteří přiložili ruku k dílu a úspěšně zvládli tuto závažnou intoxikaci oxidem uhelnatým v noční Plzni 28. - 29. listopadu, mimořádné události s velkým počtem intoxikovaných. Záchranáři ZZS Plzeňského kraje od úvodu přistoupili velmi odpovědně k celé události, pečlivě se věnovali každému stonajícímu, využili k tomu své medicínské znalosti a moderní přístrojové diagnostické a léčebné vybavení sanitních vozů ZZS Plzeňského kraje, nemocní byli do zdravotnických zařízení předáváni ve stabilizovaném stavu stran životních funkcí. Děkuji velmi všem,“ uvedl s uznáním o záchranářské akci, která ochránila životy několika Plzeňanů ředitel ZZS Plzeňského kraje Roman Sviták.

Zpracoval: MUDr. Roman Sviták, ředitel ZZS PK

                     

 

 

obr.1

 

 

 

obr.2