Aktuálně 2014

Bilancování roku 2014 u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

 

Vážení čtenáři, 

dovolte mi, na úvod vyjádřit příjemný pocit a radost z toho, že Vás mohu oslovit v čase předvánočním ohlédnutím za rokem 2014 u naší zdravotnické záchranné služby. Bilancování začínám poděkováním za významnou podporu našemu zřizovateli, Plzeňskému kraji, neboť si plně uvědomuji, že kvalita péče je velmi závislá na dostupných ekonomických zdrojích. Kvalita péče a její trvalé zvyšování je, jakkoliv to vypadá jako otřepaná fráze, jedním z nosných úkolů naší organizace. Naše cíle jsou neměnné, chceme pomáhat nemocným, mít spokojené zaměstnance a musíme hospodařit. Co jsme pro tyto priority udělali a děláme? Máme stabilizované počty lékařů a jako jediná zdravotnická záchranná služba v ČR nejsme nuceni redukovat lékařské výjezdové skupiny; co navíc – čtvrtým rokem máme zaveden funkční vzdělávací postgraduální lékařský systém, vychováváme si naše nástupce - lékaře, učíme je preferovat bezpečí nemocných v kritických stavech a vštěpujeme jim mít pokoru k akutním stavům. S dobrým osobním pocitem mi dovolte pár řádek o výchově a vzdělávání, je naším prvotním cílem odbornost, snaha dělat svoji práci dobře – to znamená ve prospěch nemocného. Naše zdravotnická záchranná služba má vzdělávací a výcvikové středisko, každá oblast má své lékařské a nelékařské lektory, kteří pečují o know – how svých spolupracovníků. Patří můj velký dík těm kolegyním a kolegům - lektorům za práci velmi prospěšnou, práci navíc a práci nehonorovanou, kde více než kde jinde platí druhá část věty „něco děláme v životě pro peníze a něco jen pro čest a slávu“. Jednou z priorit naší záchranné služby je spolupráce se všemi nemocničními zařízeními v Plzeňském kraji, cíl tohoto partnerství je jednoznačný – benefit pro nemocného. Budujeme nová výjezdová stanoviště,  nezapomínáme ani na nemocné na Šumavě, tam jsme otevřeli nové výjezdové středisko na  Železné Rudě a na úvod roku 2015 bude do zdravotnického provozu uvedeno další výjezdové středisko s nelékařskou výjezdovou skupinou na Modravě. Za velké současné pozitivum naší zdravotnické záchranné služby považuji unifikovaný vozový park s kvalitním přístrojovým a lékovým vybavením, jsme schopni zvládnout stavy bezprostředně ohrožující život nemocného a tím mu poskytnout reálnou šanci na přežití. Naše atributy, které považujeme trvale za klíčové pro udržení „značky“ Zdravotnické  záchranné služby Plzeňského kraje jsou: odbornost, důraz na vzdělání, solidnost, spolupráce a transparentnost. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval zaměstnancům naší zdravotnické záchranné služby tj.: lékařům, záchranářům, zdravotním sestrám, operátorům, řidičům, úředníkům, dělníkům zkrátka všem za aktivitu, pracovitost, spolehlivost a poctivost zkrátka za práci ve prospěch nemocného v roce 2014. Vážení čtenáři, občané Plzeňského kraje přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce mnoho dní prožitých ve zdraví, štěstí, spokojenosti a toleranci, úspěšný vstup do nového roku, mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody.

        

MUDr. Roman Sviták, ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje