Aktuálně 2014

Zahraniční stáž lékařů ZZS Plzeňského kraje

 

Pro lékaře v postgraduální přípravě je velmi užitečné získávat zkušenosti a nové poznatky nejen působením na různých odděleních mateřské nemocnice, ale také při stážích na zahraničních pracovištích. Příležitostí pro absolvování zahraničních stáží není mnoho. Jedním z důvodů je limitovaná kapacita zahraničních pracovišť ochotných přijmout stážisty a podstatným faktorem zůstává také nutnost přijatelné úrovně jazykových znalostí adeptů. Dvě lékařky ZZS Plzeňského kraje získaly dotaci Plzeňského kraje, který významnou měrou podporuje vzdělávání nastupující generace, a tak mohly vycestovat na zahraničí stáž do malého bavorského města Chamu, kde se nachází jedna z klinik společnosti Sana Kliniken AG, která pokrývá svými aktivitami téměř celé Německo. Důvodem této volby byl také fakt, že ZZS Plzeňského kraje má dobré vztahy s místní záchrannou službou. Na stáži lékařky strávily celkem 25 dní, a to střídavě na nízkoprahovém urgentním příjmu, na anesteziologickém pracovišti na operačních sálech a na jednotce intenzivní péče. I přes to, že se nejedná o kolos velikosti fakultní nemocnice, je spektrum zde prováděných výkonů velmi rozmanité. To samé platí i pro urgentní příjem, kde jsou přijímání nejen pacienti s lehkými obtížemi, ale i pacienti s poruchou vědomí, kteří vyžadují multioborovou spolupráci. Milým překvapením pro obě kolegyně byl pracovní kolektiv, který je srdečně přijal a velmi rychle zapojil do každodenní činnosti. Nejprve bylo nutné seznámit se s odlišnou administrativou, pracovními postupy pro některé činnosti a odlišnou strukturou běžně používaných léčiv. Nicméně, po několika dnech za pomoci kolegů byly schopny se v nových podmínkách rychle orientovat. „Absolvování zahraniční stáže pro obě kolegyně bylo přínosné nejen z hlediska nových poznatků a seznámení se s odlišnou organizací práce, jinými pracovními technikami a rozdílným vybavením jednotlivých pracovišť, ale také pro poznatek, že naše zdravotnictví je na srovnatelné úrovni. Zahraniční stáže jsou jedním z prvků výchovy lékařů – absolventů naší zdravotnické záchranné služby,“ uvedl o určeném směru výchovy a vzdělávání lékařů, která představuje jasnou perspektivu do dalších let ředitel ZZS Plzeňského kraje Roman Sviták.

 

 

 

obr.3

 

 

 

obr.4

 

 

 

 

obr.5