Aktuálně 2014

Výchova lékařů - absolventů u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Přednemocniční neodkladná péče v Plzeňském kraji učinila v uplynulých pěti letech významný krok kupředu, stále více nemocných přežívá úvodní kritickou periodu. Jedním z bodů, který umožňuje tento fakt je zapojení lékařů do systému urgentní a akutní péče, prosazování nových a medicínou založenou na důkazech přesvědčivě podložených postupů do rutinní praxe.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje jednoznačně podporuje vzdělávání lékařů a má od roku 2010 zaveden vlastní systém výchovy absolventů lékařských fakult, což v současné době je krok, který představuje zajištění dostatečného počtu lékařů u ZZSPk. Tento systém postgraduální výchovy tzv. model Plzeňského kraje, je naprosto ojedinělým v České republice, co se týče výchovy lékařů – absolventů, kteří se připravují na své budoucí samostatné působení v podmínkách zdravotnické záchranné služby.

Tento systém vzdělávání má u naší záchranné služby dvě větve: a) lékař – absolvent je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství, skládá atestační zkoušku po třech letech; b) lékař - absolvent je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, skládá atestační zkoušku po pěti letech. Lékaři obou skupin mohou po absolvování základního kmene všeobecného praktického lékařství respektive kmene anesteziologického být zařazení k samostatné činnosti do výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci na výjezdové základně Plzeň – město, kde je současně další výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci s lékařem se specializovanou způsobilostí.

V současné době pracuje u naší záchranné služby celkem sedm mladých kolegů - lékařů: šest žen a jeden muž. Vedeme je k aktivitě, pracovitosti, spolehlivosti, ochotě pracovat obětavě, je nutné plně využít jejich intelektuální potenciál pro rozvoj urgentní medicíny. Toto jsou hlavní atributy, které považujeme trvale za klíčové pro udržení „značky" ZZSPk, jsme přesvědčeni, že určený směr výchovy a vzdělávání představuje jasnou perspektivu do dalších let.

Popsaný systém vzdělávání zajišťuje kontinuální řád výchovy lékařů – absolventů přímo pod dohledem ZZSPk. Tento systém zajistí personální stabilizaci na pozici lékaře, neboť nedostatek lékařů patřil v minulosti k nejtíživějším problémům ZZS v Plzeňském kraji. Další nespornou výhodou je možnost zapojení školenců do výzkumné a vědecké činnosti a tím zajištění výchovy vlastních kvalitních odborníků. Základní role Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje v tomto systému vzdělávání spočívá v trvalém pěstování, rozvíjení a kultivování odborné úrovně lékařů – absolventů a to je i jedna z cest jak pozvednout obor urgentní medicína v České republice, jak přispívat ke zvyšování kvality poskytované přednemocniční neodkladné péče v Plzeňském kraji.

MUDr. Roman Sviták, ředitel ZZS Plzeňského kraje