Aktuálně 2016

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs poděkoval zdravotnickým záchranářům

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs poděkoval 18. února 2016 na krajském úřadě vybraným pracovníkům Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje za jejich vynikající práci.

Sedmadvaceti oceněným členům krajské záchranky, mezi nimiž byli lékaři, zdravotní sestry, řidiči i operátorky zdravotnického operačního střediska, předal pamětní medaili, děkovný list a drobný věcný dar.

„Lidský život je ta nejvyšší hodnota. Právě vy každodenně vyjíždíte k situacím, kdy něčí život visí na vlásku a díky vašemu rychlému a profesionálnímu zásahu se podaří ho zachránit," řekl hejtman Václav Šlajs pracovníkům Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.  

Ta má přes 750 zaměstnanců a jejím zřizovatelem je Plzeňský kraj. V současné době záchranáři vyjíždějí k pacientům z výjezdových základen umístěných po celém kraji. Naposledy rozšířila počet výjezdových míst zcela nová základna záchranářů v Boru na Tachovsku, která byla otevřena 1. února 2016. „V letošním roce dostanou novou budovu také záchranáři ve Stříbře a v Sušici," doplňuje radní pro oblast zdravotnictví Milena Stárková.

Ta společně s hejtmanem Václavem Šlajsem s dalšími členy Rady Plzeňského kraje Zdeňkou Liškovou, Jaroslavem Šobrem a Václavem Šteklem poděkovala oceněným zdravotnickým záchranářům.

kraj 1 

Oceněni byli:

MUDr. Petr Hora (lékař, Stříbro) Svou obětavou prací se zasloužil o rozvoj přednemocniční péče v celém kraji. Svou práci vykonává svědomitě a pečlivě, často nad rámec pracovních povinností. Byl u zrodu letecké záchranné služby v Líních, která je neoddělitelnou součástí zdravotnické záchranné služby, považuje ji tak trochu i za své dítě. Kolegové, kteří jej na ocenění navrhli, chtějí vyjádřit „vroucí poděkování“ a ocenit jeho profesionální a citlivý přístup k nemocným.

MUDr. Svatopluk Dvořák  (lékař, Klatovy) se problematikou související s činností zdravotnické záchranné služby aktivně zabývá již od roku 1990, kdy jako lékař ARO Klatovy působil zároveň jako ordinář pro tehdejší rychlou zdravotnickou pomoc. Od roku 1992 působí nepřetržitě ve vedoucích funkcích (přednosta, pak ředitel a dále vedoucí lékař)  v klatovské oblasti. V roce 2014 a 2015 vykonával funkci náměstka útvaru zdravotnických činností ZZS PK. Dlouhá léta úzce a velmi aktivně spolupracuje s horskou službou v oblasti Šumava. Stejně tak se po dlouhá léta podrobně zabývá problematikou neodkladné resuscitace.

MUDr. Hana Böhmová (lékařka, Plzeň) Na ZZS PK  pracuje od roku 1982.  V letech 1993-94 byla primářkou střediska územní záchranné služby. Po dvou atestacích z anesteziologie a resuscitace absolvovala ještě atestační zkoušku z urgentní medicíny. Od počátku své kariéry  se  věnuje   vzdělávání policistů, hasičů, řidičů a zejména mladých lékařů záchranné služby. V roce 2014 dostala cenu statutárního města Plzeň za mimořádný čin, konkrétně za kardiopulmonární resuscitaci. Se svým týmem oživila mladého muže, který se poté vrátil do plnohodnotného života. Dosud se nadále  naplno věnuje práci  lékařky výjezdové oblasti Plzeň-město, kde je se svými vědomostmi, zkušenostmi, optimismem  a chutí do práce příkladem pro mnoho  mladých lékařů, kteří mají zájem o urgentní medicínu.

MUDr. Jan Zahradník (lékař, Klatovy) pracuje u ZZS od roku 1996 na výjezdové oblasti Klatovy, od roku 2005 pracuje u ZZS PK, k níž byla ZZS Klatovy byla přiřazena. V době, kdy se ZZS potýkala s kritickým nedostatkem lékařů, ochotně zajistil služby a zdravotnický dozor na sportovních akcích. Přínosem pro práci na ZZS jsou jeho znalosti v oboru interního lékařství, o které se rád podělil s kolegy.

MUDr. Jan Kuda (lékař, Vlčice) Jako lékař se věnuje svým pacientům již bezmála padesát let. Během své kariéry pracoval v několika zdravotnických zařízeních na území nynějšího Plzeňského kraje, mimo jiné více než 20 let na chirurgické klinice FN Plzeň, kde vedl jednotku intenzivní péče. Nemalé zkušenosti získal i při práci v zahraničí. Pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje (ZZS PK) pracuje od roku 2005 jako výjezdový lékař. Pro své odborné znalosti a lidský přístup k nemocným i spolupracovníkům je velmi respektovaným odborníkem.

MUDr. Ivo Prcín (lékař, Rokycany) pracuje jako výjezdový lékař na záchranné službě již deset let, pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje pět let. I přes tuto poměrně krátkou dobu si získal respekt svých spolupracovníků. Mimo povinnosti výjezdového lékaře se věnuje velmi aktivně odbornému vzdělávání pracovníků jako člen výcvikového a vzdělávacího střediska ZZS PK, kde se kromě aktivní výuky zaměstnanců významně podílí  na tvorbě výukových programů a dokumentů.

MUDr. Marie Kaslová (lékařka LPS, Plzeň) - jako výjezdová lékařka pracuje na záchranné službě již od října 1997. Její práce je vždy precizní. Zároveň u ní nechybí úsměv na tváři a vstřícnost za každé situace. Svým přístupem dává příklad ostatním kolegům a významně tím  přispívá k vysoké úrovni přednemocniční péče.

Lenka Ptáčková (operátorka zdravotnického operačního střediska, Plzeň) dlouholetá vedoucí zdravotnického operačního střediska, podílela se na koncepci nového střediska.

Hana Šlajsová (operátorka zdravotnického operačního střediska, Plzeň) - věnovala téměř celý svůj profesní živost práci u ZZS.

Petra Plzeňská, DiS., (zdravotnický záchranář, Domažlice) pracuje u ZZS PK od roku 2007 jako zdravotnický záchranář a v současné době i jako řidič záchranář vozidla systému Rendez-Vous v Domažlicích.  V loňském roce poskytla mimo službu neodkladnou resuscitaci osobě stižené náhlou zástavou oběhu a výrazně tím přispěla k jejímu plnému zotavení a návratu do běžného života. V roce 2002 obdržela od ředitele Hasičského záchranného sboru čestné uznání za pomoc při povodních v Plzni.

Jan Habrdle, DiS., (zdravotnický záchranář, Tachov) pracuje u ZZS PK od roku 2008 jako řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci v Tachově. V loňském roce poskytl mimo službu neodkladnou resuscitaci osobě stižené náhlou zástavou oběhu a výrazně tím přispěl k jejímu plnému zotavení a návratu do běžného života. V roce 2002 obdržel od krajského ředitele Policie ČR děkovný list a od starosty města Tachova pamětní medaili za pomoc při povodních v Plzni.

Mgr. Eva Niemetzová (zdravotnický záchranář, Klatovy) od roku 2005 zastává funkci staniční sestry pro oblast Klatovy. Své povinnosti vždy plnila na výbornou. Své zkušenosti předává mladším kolegům. Vždy je příkladem pro ostatní zaměstnance a mezi kolegy je velmi oblíbená.

Anna Machová (sestra, Tachov) pracuje u ZZS od roku 1999. Své pracovní povinnosti plnila vždy příkladně a s velkým osobním nasazením, a to nejprve jako vedoucí sestra nově vzniklé základny v Plané a poté v Tachově. Nyní se jako sestra výjezdové skupiny aktivně věnuje výchově nově nastupující generace záchranářů. Její dlouholetý obětavý přístup k plnění pracovních úkolů je příkladem pro všechny spolupracovníky.

Danuše Saláková (sestra, Stod) kariéru zdravotní sestry započala před více než 40 lety. Od roku 1975 je její práce spojena s jediným městem, se Stodem. Zde nejprve pracovala v nemocnici jako anesteziologická sestra na operačních sálech. Čtrnáct let stála ve vedení Stodské nemocnice jako její hlavní sestra. Od poloviny devadesátých let pracuje jako výjezdová a staniční sestra záchranné služby ve Stodu, na nynější výjezdové základně Stod. Paní Saláková je „železná lady“ této malé základny. Svůj kolektiv vede pevnou, ale spravedlivou rukou.

Marie Šebková (sestra, Rokycany) pracuje jako zdravotní sestra od roku 1975. Celý svůj profesní život zůstala věrná jednomu místu, a sice městu Rokycany. Dvacet let pracovala v rokycanské nemocnici na různých odděleních. Na chirurgickém oddělení zastávala funkci staniční sestry. Své zkušenosti s vedením kolektivu zúročila na záchranné službě, kde pracuje od roku 1994 dosud. V minulých letech se aktivně podílela na organizaci Memoriálu Jindřicha Šmauze v Rokycanech. Paní Šebková je obětavá a přátelská staniční sestra.

Květoslava Černá (sestra, Kralovice) dráhu zdravotní sestry započala v roce 1978. Zpočátku pracovala v Městské nemocnici v Plzni, v tehdejších sadech 5. Května. Následně působila na koronární jednotce v Městské nemocnici Privamed. V roce 1994 se stala posilou tehdejší okresní záchranné služby Plzeň- sever. Záchranářskému povolání je na výjezdové základně v Kralovicích věrná doposud. Paní Černá je žena činu. Kolegové si jí váží pro její optimistickou a kamarádskou povahu.

Václav Zlotorovič (sestra, Plzeň) pracuje na záchranné službě od roku 1994 dodnes. V letech 1993 – 94 zakládal na Střední zdravotnické škole V Klatovech obor zdravotnický záchranář. Výuka oboru zdravotnický záchranář běžela několik let a Václav Zlotorovič vyučoval několik předmětů. Po nástupu na záchrannou službu v Plzni současně pracoval na částečný úvazek jako letecký záchranář v Praze na letecké záchranné službě. Věnoval spoustu úsilí a času výchově nových záchranářů a sám se stal nepostradatelnou součástí ZZS PK.

Bohumil Buben (řidič vozidla ZZS, Planá) pracuje u ZZS PK na výjezdové základně v Plané. Od roku 1990 je zaměstnán jako řidič. Je vynikajícím členem výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci. Má velice kladný a profesionální přístup k pacientům, je výborný v týmu výjezdové skupiny. Je na něj spolehnutí a vždy si dokáže poradit a zorganizovat práci i ve stresové situaci.

Jiří Popelka (řidič vozidla ZZS, Klatovy) pracuje u ZZS od roku 1999, ve své profesi je svědomitý, řádně se stará o svěřená vozidla. Jde o bezkonfliktního pracovníka, který je v kolektivu velmi oblíbený.

Jaroslav Jícha (řidič vozidla ZZS, Kralovice) řidič dopravní zdravotní služby od r. 1985, poté od r. 1991 řidič záchranné služby, kde si po celou dobu plnil vždy své povinnosti na výbornou a šel příkladem všem ostatním zaměstnancům. Tak je tomu i doposud.

Jaroslav Tančous (řidič vozidla ZZS, Vlčice) pracuje jako řidič na záchranné službě od r. 1995. Vždy si plnil své povinnosti na výbornou a byl příkladem všem ostatním.

Jan Vavroušek (řidič vozidla ZZS, Rokycany) řidič dopravní zdravotní služby od r. 1983, poté od r. 1991 řidič záchranné služby. Po celou dobu plnil své povinnosti na výbornou a vždy byl a stále je příkladem všem ostatním zaměstnancům.

Pavel Koubek (řidič vozidla ZZS, Plzeň) pracuje na ZZS od ledna roku 1977 doposud. Je oblíbený v kolektivu, patří mezi bezproblémové a nekonfliktní pracovníky a vzorné řidiče bez vážné dopravní nehody.

Petr Koubek (řidič vozidla ZZS, Plzeň) pracuje na ZZS od ledna 1976 doposud, stejně jako jeho bratr je oblíbený v kolektivu, bezproblémový a nekonfliktní pracovník a vzorný řidič bez vážné dopravní nehody. Společně se svým bratrem přispívá k dobré náladě v posádce.  Oba předávají dlouholeté zkušenosti mladším řidičům.

Josef Šindelář (řidič ZDS, Domažlice) pracuje u ZZS PK od roku 2002 jako řidič zdravotnické záchranné služby a od roku 2006 jako řidič zdravotní dopravní služby v Domažlicích. Jeho obětavé a aktivní plnění pracovních úkolů bylo vždy příkladem pro spolupracovníky. Svým dlouholetým příkladným přístupem k plnění pracovních povinností vzorně reprezentuje zdravotní dopravní službu v rámci zdravotnické záchranné služby.

Ing. Vojtěch Pytlík (technik IT, Plzeň) pracuje v ZZS PK od  října 2009 na pozici technik IT, správce sítě informatika. Kromě standardních úkolů v oblasti informatiky má na starosti zejména problematiku lékařské pohotovostní služby, statistické podklady pro jednotlivé úseky a oddělení a oblast digitálních certifikátů. Velmi ochotně poskytuje nadstandardní podporu zaměstnancům v oblasti ICT a v rámci úseku IT zajišťuje pohotovosti mimo svoji běžnou pracovní dobu.

Simona Jarolímová (hlavní účetní, Plzeň) pracuje v ZZS PK od  září 2000, kdy začínala na pozici finanční účetní. Postupně se propracovala na vedoucí účetní, pak na vedoucí oddělení účtárny a v současné době vykonává i funkci hlavní účetní celé ZZS PK. Nad rámec svých povinností obětavě zajišťuje termínované úkoly i mimo svoji běžnou pracovní dobu.

Ocenění Plzeňského kraje Ocenění Plzeňského kraje Ocenění Plzeňského kraje Ocenění Plzeňského kraje