Aktuálně 2016

Biohazard tým krajských záchranářů cvičil v Těchoníně

Ve dnech 8. - 10. března tohoto roku proběhlo společné cvičení příslušníků armádního CBO Těchonín, Biohazard týmu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a pracovníků Fakultní nemocnice Plzeň.

Cílem soustředění bylo procvičit činnosti související s primárním zajištěním pacienta s podezřením na vysoce nakažlivé nemoci. Účastníci získali řadu teoretických poznatků týkajících se epidemiologie, infektologie, neodkladné péče či používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Během praktických nácviků si cvičící vyměňovali i své dosavadní zkušenosti se zajištěním pacienta, používání transportních izolačních prostředků osob (tzv. biovaků), oblékání a bezpečné svlékání OOPP. Nezbytnou součástí bylo procvičení dezinfekce samotného biovaku i personálu v dekontaminační zóně.

"Společné výcviky se ZZS Pk a FN Plzeň probíhají již delší dobu vždy s velice kladným ohlasem a přínosem pro všechny účastníky. Vzájemné předávání zkušeností považujeme v této oblasti za klíčové," říká pplk. MUDr. Aleš Rybka z Odboru biologické ochrany v Těchoníně.

Podobný názor má i vedoucí Biohazard týmu ZZS Pk Martin Brejcha: "Spolupráci s CBO Těchonín považujeme za vynikající příklad spolupráce civilního a vojenského sektoru. Specialisté CBO Těchonín patří mezi přední odborníky v biologické ochraně".

Společné cvičení navštívil vrchní vládní rada JUDr. Jan Soviš z Odboru pro obranu a bezpečnost Úřadu vlády České republiky, který velmi kladně ohodnotil vzájemnou spolupráci cvičících složek. Celé soustředění proběhlo za spolupráce specialisty ze Zdravotního ústav se sídlem v Ústí nad Labem.

IMG 6065 IMG 6101 IMG 6091