Aktuálně 2016

Mázhaus plzeňské radnice zve na výstavu IZS

Dnes ve 13 hodin proběhla v mázhausu radnice na náměstí Republiky v Plzni slavnostní vernisáž výstavy s názvem Prevence očima městské policie a složek IZS.

Vitríny s fotografiemi a propagačními předměty Městské policie Plzeň, Policie České republiky, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Hasičského záchranného sboru a Sborů dobrovolných hasičů zabírají celý prostor vestibulu radnice. K vidění jsou ovšem také například uniformy všech složek IZS. ZZS Pk vystavuje dva panely fotografií z nejrůznějších edukačních a předváděcích akcí. Propagačním předmětům zdravotnických záchranářů pak vévodí fešák Kryštůfek.

Hosty slavnostního zahájení výstavy přivítal osobně primátor města Plzně Martin Zrzavecký, který zdůraznil, že prevence je důležitou součástí práce všech složek záchranářů a přispívá k tomu, abychom se všichni ve svém městě cítili bezpečněji. Následně poděkoval záchranářům, že jí věnují vedle své hlavní činnosti dostatek času. "Tato výstava a zájem o ní je důkazem, že jsme se vydali správnou cestou," uzavřel své vystoupení primátor Zrzavecký.

Za naší zdravotnickou záchrannou službu se akce zúčastnili MUDr. Jana Vidunová, Martin Brejcha, Vítězslav Sladký a samozřejmě ředitel MUDr. Pavel Hrdlička, který dostal prostor ke krátkému projevu: "Zdravotničtí záchranáři krom svého hlavního poslání, kterým je záchrana životů, posobí aktivně i v oblasti prevence a vzdělávání. Lektoři pořádají řadu přednášek pro všechny typy škol, širokou veřejnost i seniory, kde učí posluchače poskytovat první pomoc, volat linku 155 a mnoho dalšího. Zdravotničtí záchranáři se pravidelně zúčastňují například Evropského dne záchrany života, Dne dětí u ZOO nebo Plzeňského dne s IZS. Chceme, aby se s námi veřejnost setkávala i jindy a jinak, než když někdo z rodiny bojuje o život."

Na závěr Pavel Hrdlička poděkoval Vzdělávacímu a výcvikovému středisku pod vedením Ivany Krsové za obětavou činnost. V podobném duchu hovořili i zástupci ostatních složek IZS, kteří se shodli, že spolupráce mezi nimi probíhá v Plzni na dobré kolegiální úrovni.

 

P1190705   P1190687

P1190676   P1190693

P1190700   P1190679

Foto: Vítězslav Sladký