Aktuálně 2016

Krajští záchranáři se zúčastnili Světového dne zdraví v Plaze

Ve čtvrtek 7. 4. se v přízemí nákupního centra Plzeň Plaza konal Světový den zdraví,

který pořádá Mezinárodní organizace sdružující studenty medicíny z celého světa - IFMSA CZ. Akce se konala ku příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace. Tato událost se může pyšnit i podporou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Návštěvníkům nabídla potřebné informace o zdravém stravování a vyšetření analýzy periferní pulzní vlny pletysmografií panem MUDr. Sedláčkem z Ústavu hygieny a preventivní medicíny. Dále studenti stomatologie z organizace SSSČR poučovali o správném čištění zubů. Dále na návštěvníky čekaly modely prsou a varlat, na kterých se každý mohl naučit správnou techniku samovyšetřování a dozvědět se důležité informace týkající se prevence onkologických onemocnění žen a mužů. Nezanedbali jsme ani důležitost první pomoci jako základního vzdělání každého z nás a proto studenti z organizace Life-Saving Support o. s. předváděli, jak správně poskytnout první pomoc. Kolem jedné hodiny odpolední přijel vůz inspektora provozu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, který návštěvníkům umožnil náhled do vozu, ukázal pomůcky pro resuscitaci a postup první pomoci.  Na měřícím stanovišti studenti lékařské fakulty poskytovali měření krevního tlaku, tuku v těle a krevního cukru. Na dalším stanovišti s názvem "V cizí kůži" si mohli návštěvníci vyzkoušet některé pomůcky pro nevidomé a slabozraké, bodové písmo a slepecké hole. Na stanovišti "Smoke Free" návštěvníci získali informace o nebezpečí kouření a s pomocí spirometru zájemcům změřila plicní ventilaci MUDr. Štěpánka Břízová. Jelikož na celkový zdravotní stav má vliv i naše psychika -  na stanovišti "Mental health" jsme řešili otázky duševního zdraví. Akce zaznamenala velký ohlas a zúčastnilo se jí přes tři sta lidi.

 

whd 7.4.2016 104 whd 7.4.2016 001 whd 7.4.2016 047 1