Aktuálně 2016

Zdravotnickým záchranářům děkuje ČAS i Biskupství plzeňské

Řada našich zaměstnanců se podílí na nejrůznějších kulturních, sportovních a edukačních akcích. V posledních dnech přišlo několik poděkování za tuto činnost.

Záchranáři ZZS Pk aktivní účastí podpořili například jarní konferenci České asociace sester s názvem Kardiopulmonální resuscitace - aspekty zajištění kvality procesu z různých úhlů pohledu.

"Chtěla bych touto cestou jménem výboru plzeňského regionu České asociace sester poděkovat Vám a Vašim zaměstnancům, zejména Mgr. Ivaně Krsové a dalším kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na jarní konferenci, jejíž program přikládám. Jsem přesvědčena, že z této akce si zdravotníci odnesli informace, které si budou dlouho pamatovat a snad jim pomohou i při nějaké akutní situaci, kdy bude potřeba zachraňovat lidský život. Velice si vážím práce záchranářů, bez ohledu jakou pozici v týmu zastávají a obdivuji, s jakým nadšením jsou schopni ještě navíc školit zdravotníky nebo laickou veřejnost," píše v dopisu vedení ZZS Pk Mgr. Nina Müllerová.

Z jiného spektra akcí pak bylo biskupské svěcení na náměstí Republiky. Ján Grajcár ve svém poděkování mj. uvádí:

"Dovolte mi, abych Vám a Vašim spolupracovníkům jménem svým i celého Biskupství plzeňského co nejsrdečněji poděkoval za spolupráci při organizaci sobotního historicky prvního biskupského svěcení v Plzni. Již od první organizační schůzky, která proběhla 23. 2. 2016, jsem se setkal s profesionálním a hlavně velmi vstřícným přístupem ze strany všech složek MMP - OD, ME+P, ŘÚSA, TÚ, Městské policie a také DPMP a.s., PP s.r.o., SVSMP či ÚMO Plzeň 3. Velké díky patří i dalším složkám jako Policie ČR, HZS PK a ZZSPK, za jejich asistenci a přítomnost, bez nichž by průběh celé akce nemohl být tak úspěšný a klidný."

 

P1070114