Aktuálně 2016

Zdravotničtí záchranáři nejen na Dni dětí v ZOO

Kolem 1. června se vždy koná celá řada akcí spojená s oslavami Dne dětí. Jednou z největších byl letos Dětský den v ZOO, který se konal v sobotu 28. května od 10 do 16 hodin.
Dětem se zde představily všechny složky IZS od Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje přes Hasičský záchranný sbor až po kriminální službu PČR. Každá složka zde měla své stanoviště, kde děti plnily jednoduché úkoly, za které dostávaly razítka do kartičky. Za kartičku se všemi razítky pak děti získaly vstupenku do ZOO. Na našem stanovišti si mohli soutěžící vybrat z celé řady úkolů - od vybarvování sanitky až po luštění osmisměrky či vyplnění testu týkajícího se ZZS. Zájemcům, nejen z řad dětí, ale i rodičů, naši záchranáři vysvětlovali základy první pomoci, včetně KPR či volání na tísňovou linku. Součástí programu byly i ukázky práce složek IZS. Naše výjezdová skupina před 14. hodinou předváděla cca 15 minut trvající KPR v posádce RZP včetně navrtání I.O. vstupu a zavedení LMA masky. V 15 hodin jsme společně s HZS předvedli vyproštění zaklíněné osoby z osobního automobilu po dopravní nehodě. Největší zájem návštěvníků sklidily právě ukázky naší práce a možnost prohlédnou si sanitku a vozidlo pro HPO.
 
Další předváděcí a edukační akce pak proběhly například v požární stanici HZS v Plzni na Košutce či během Dětského dne s Kikou.
 
 DSC3292  DSC3296
 
 Foto: Jakub Sunkovský