Aktuálně 2016

V Klatovech unikal čpavek. Naštěstí jen cvičně

Dne 16. června dopoledne proběhlo v Klatovech velké cvičení všech složek IZS a dalších dotčených organizací. Záchranáři sumulovali únik čpavku na Zimním stadionu z přívodního potrubí na plochu.

 Za Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje se cvičení zúčastnilo šest výjezdových skupin, včetně speciálního vozu pro HPO a inspektora provozu. Na místo zásahu vyrazili také letečtí záchranáři z LZS AČR Plzeň - Líně, Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky, stážníci Městské policie Klatovy, 12 členů Krizového štábu města Klatovy a na svých pracovištích se zapojili také zaměstnanci Nemocnice Klatovy a pracovníci Fakultní nemocnice Plzeň. Řádně bylo prověřeno také Zdravotnické operační středisko ZZSPk. Role figurantů se zhostili žáci ZŠ v Tolstého ulici.

 Dle scénáře se pět zaměstnanců stadionu při pokusu uzavřít přívod čpavku nadýchalo nebezpečné látky a upadlo do bezvědomí. Jejich zranění byla klasifikována jako těžká. Další 4 osoby v prostoru Zimního stadionu byly postiženy středně těžce a 11 osob utrpělo pouze lehká poranění. O pacienty se podělily Fakultní nemocnice Plzeň (Emergency) a Klatovská nemocnice (interní a chirurgická odd.). Záchranářské týmy si především musely poradit se záchranou zraněných pracovníků a evakuací základní školy, neboť hrozilo fiktivní nebezpečí, že se toxický mrak tímto směrem rozšíří. Cílem cvičení bylo mimo jiné prověřit součinnost všech složek IZS, vyzkoušet evekuaci stadionu i přilehlé školy a procvičit taktické postupy při úniku většího množství kapalného čpavku do okolí.