Aktuálně 2016

Bezpečná Šumava i Plzeňský pohár záchranářů

Na sobotu 10. září 2016 ve Slunečné u Prášil záchranáři všech složek IZS připravili pro návštěvníky Národního parku již šestý ročník tradiční akce Bezpečná Šumava. V době od 10:00 do 15:00 hodin se představily všechny složky IZS, které se starají o bezpečí na území Národního parku Šumava. Bezpečnou Šumavu letos zaštítil ministr vnitra Milan Chovanec.

Organizátorem Bezpečné Šumavy byli hasiči Národního parku. Na této akci se podíleli: Odbor Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně, Hasičský záchranný sbor Plzeňského a Jihočeského kraje, sbory dobrovolných hasičů obcí na území parku, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Policie České republiky, Horská služba a Vodní záchranná služba.

V průběhu dne si přes dvanáct set návštěvníků prohlédlo, s jakým vybavením pracují ti, kteří se starají o bezpečnost a případnou záchranu na Šumavě. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje prezentovala sanitní vůz VW Transporter a vozidlo pro mimořádné události s hromadným postižením osob. V sanitním voze probíhal jeden z úkolů Plzeňského poháru záchranářů pro studenty, budoucí záchranáře.

Bezpečné Šumavě předcházela v Prášilech dne 8. - 9. září 2016 odborná konference urgentní medicíny. Pořádala ji Česká lékařská komora Plzeň Jih a Odbor Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně ve spolupráci se Správou NP Šumava. Na konferenci vystoupila za ZZS Plzeňského kraje MUDr. Jana Vidunová s tématikou týkající se těžkých alergických reakcí.

Současně s Bezpečnou Šumavou proběhl V. ročník Plzeňského poháru záchranářů. Na pomyslnou startovní čáru se postavilo 8 týmů z České republiky a jeden z Anglie, konkrétně družstvo záchranářské školy v Coventry. Právě anglické družstvo si do své země odvezlo trofej nejcennější. Soutěž již poněkolikáté pořádala Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity Plzeň. Na akci se podílel mimo jiné Odbor Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně (odborná garance soutěže), Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Hasiči Národního parku Šumava, Horská služba, Policie ČR a Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.
Úkolem jednotlivých soutěžních týmů bylo poradit si na devíti stanovištích s devíti modelovými situacemi. Několik rozhodčích na jednotlivých soutěžních úlohách bylo z řad lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS PK.

Šumava 1 Šumava 2 Šumava 3