Aktuálně 2016

V Plzni proběhla prezentace IZS

Ve středu 21. září 2016 proběhla v Plzni prezentace Integrovaného záchranného systému za účasti Zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru, Policie ČR i Krajského úřadu Plzeňského kraje.

ZZS Pk představila několik svých vozidel, včetně těch pro HPO, zajímavou prezentaci za zdravotnické záchranáře pak přednesla primářka Jana Vidunová. Promluvila nejen o historii ZZS v Plzeňském kraji, ale zejména o jejích současných úkolech a nově pořízené technice.

"Zdravotnická záchranné služba Plzeňského kraje je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Její činnost by nebyla možná bez významného finančního příspěvku kraje, který činí ročně zhruba 55 % z celkového rozpočtu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Další významnou finanční částku pro svoji činnost získává Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje do svého rozpočtu z plateb zdravotních pojišťoven. Ostatní příjmy tvoří méně významné položky,“ uvádí Jana Vidunová, náměstkyně útvaru krizového řízení ZZS PK.

Plzeňský kraj považuje bezpečnost v regionu za svoji prioritu a z toho důvodu dlouhodobě podporuje složky IZS (hasiče, policii, záchranku) formou finančních příspěvků na nákup techniky. V posledních letech díky dotacím z kraje mohl např. HZS Plzeňského kraje zakoupit 42metrový automobilový žebřík, policisté v kraji získali špičkově vybavené monitorovací centrum (vozidlo) pro boj s extremismem a zdravotničtí záchranáři mohou využívat nové sanitní vozy s kvalitním zdravotnickým zařízením. Dnes byla tato technika představena na požární stanici Plzeň-Košutka.

Níže je uveden výběr technického vybavení pořízeného díky podpoře PK v letech 2013 až 2016:

Transportní přístroje pro umělou plicní ventilaci pro různé věkové kategorie (PneuPacBabyPAC B 100, Medumat Easy CPR, Oxylog® 2 000 plus) (2013)

 • tyto přístroje umožňují podpořit či nahradit funkci dýchací soustavy pacienta, pokud z nějakého důvodu tato funkce selhala, či je nedostačující; zejména přístroj Oxylog® 2 000 plus umožňuje různé nastavení a ventilační režimy, což dovoluje v rámci léčby lépe zohlednit konkrétní potřeby pacienta, dle jeho aktuálního zdravotního stavu

Přístroje na monitoring životních funkcí Corpuls3 (2013)

 • tyto přístroje dovolují nejen monitorovat saturaci hemoglobinu kyslíkem („okysličení krve“), puls, krevní tlak pacienta, elektrickou aktivitu srdeční (ekg), tělesnou teplotu apod., ale i provádět výkony jako jsou defibrilace, kardioverze a zevní kardiostimulace

Transportní izolátor tzv. biovak (2015)

 • je určen pro ošetřování pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc

Technické zhodnocení vozidel pro mimořádné události s hromadným postižením osob (2015)

 • vozy jsou umístěny v Plzni, Klatovech a Tachově
 • jejich vybavení je určeno k zásahům u mimořádných událostí s hromadným postižením osob

21 sanitních vozů Mercedes Benz Genios + 21 defibrilátorů a tablety Panasonic Toughpad (2015)

 • tablety jsou určeny zejména k pořizování zdravotnické dokumentace pacientů; na základě spolupráce s poskytovateli akutní lůžkové péče umožňují v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče získávat některé důležité informace o předchozích onemocněních či zdravotních komplikacích ošetřovaného pacienta, pokud byl v některém ze zařízení již hospitalizován

Další technika pořízená za přispění PK:

 • 8 sanitních vozů VW Transporter (2014)
 • 4 vozidla Škoda Yeti (2014)
 • přístroje pro umělou plicní ventilaci (Medumat Easy CPR) (2014)
 • upgrade dalších přístrojů Corpuls3 (2014)
 • 4 stany pro činnost v místě mimořádné události s hromadným postižením osob (2014)
 • dýchací přístroje (Medumat Easy CPR, Oxylog® 2 000 plus) (2015)
 • vozidla Škoda Fabia Combi (2015)
 • sanitní vozidlo Škoda Yeti pro lékařskou výjezdovou skupinu pracující v setkávacím systému (2015)
 • další sanitní vozidla VW Transporter T5, sanitní vozidlo VW pro zdravotní dopravní službu (2015)
 • dýchací přístroje pro umělou plicní ventilaci (2016)

 

IMG 20160921 115112 IMG 20160921 121501 IMG 20160921 121100 zzs žebřík

Foto: Petr Jáchim