Aktuálně 2016

Krajští záchranáři budou edukovat v rámci akce Kids Save Lives

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZSPk) se ve spolupráci s Plzeňským krajem, Českou resuscitační radou a firmou Zentiva 18. října 2016 připojí k významné edukační kampani evropského charakteru s názvem „Kids Save Lives“.


 Akce je zaměřena na výuku základní neodkladné resuscitace. Během jednoho dne bude proškoleno přibližně 150 dětí a dalších zájemců z řad laické veřejnosti. Koordinaci a realizaci projektu zajišťuje Mgr. Ivana Krsová, vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska (VVS) ZZSPk, ve spolupráci s týmem lektorů VVS.

 Povinná celonárodní výuka školních dětí má největší vliv na zvýšení podílu KPR náhodnými svědky náhlé zástavy oběhu (NZO). Je to nejúspěšnější cesta k oslovení celé populace. Nejvyšší podíl resuscitace svědky zástavy je ve skandinávských zemích, kde již povinná školní výuka KPR funguje a tento koncept se dále po Evropě rozšiřuje.

 Proto světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2015 vydala prohlášení "Kids Save Lives – Děti zachraňují životy". Jedná se o společnou iniciativu Evropské resuscitační rady (ERC), Evropské nadace pro bezpečnost pacientů (EPSF), Mezinárodní styčné komise pro resuscitaci (ILCOR) a Světové federace anesteziologických společností (WFSA). V tomto prohlášení doporučuje školní výuku KPR v rozsahu 2 hodin ročně celosvětově, a to od 12 let věku. V tomto věku děti dobře zvládají instruktáž a vnímavě se učí pomáhat druhým.

 V Plzni se akce Kids Save Lives uskuteční 18.10. 2016 v době 9:00 – 16:00 přímo na náměstí Republiky v následujících propozicích:

  • zajistí 5 lektorů VVS
  • výuka dle metodiky ČRR a guidelines 2015
  • nácvik na 30 resuscitačních modelech
  • pozvány 4x třída ZŠ 5. ročník, 1 x třída VOŠ, dále pro laickou veřejnost
  • jako dárek obdrží účastníci brožuru první pomoci vydanou za podpory firmy Zentiva + malý dárek od PK
  • určeno pro dospělé i děti
  • ukázka sanitního vozidla ZZS a vozidla pro HPO