Aktuálně 2016

Zemřel docent Václav Fessl, jeden z otců urgentní medicíny

15. listopadu letošního roku skonal jeden ze zakladatelů oboru urgentní medicíny v Plzni, klatovský rodák docent MUDr. Václav Fessl, CSc. (1932 - 2016).

Na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Plzni promoval v roce 1957, už během studia pracoval jako vědecká pomocná síla na chirurgické klinice. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na I. chirurgickou kliniku. Jmenování Dr. Mináře v roce 1958 přednostou anesteziologického oddělení, v té době druhého v Československu, ale i perspektiva rozvoje kardiochirurgie v Plzni, přispěly k dalšímu Fesslově zájmu o anesteziologii. Atestaci I. stupně v oboru chirurgie složil v roce 1960, nástavbovou atestaci v oboru anesteziologie v roce 1963. V této době již patřil MUDr. Fessl k uznávaným odborníkům v oboru anestezie a resuscitace. Po smrti prim. Mináře v roce 1974 byl Dr. Fessl pověřen vedením pracoviště, přednostou byl oficiálně jmenován až o čtyři roky později. Systematickou prací ze "svého oddělení" postupně vybudoval specializované pracoviště evropské úrovně, podílel se na vývoji řady léků i zdravotnických přístrojů. V roce 1988 byl Dr. Fessl jmenován docentem a o rok později přednostou anesteziologicko-resuscitační kliniky, v jejímž čele stál až do roku 1997. O jeho neúnavné odborné a edukační činnosti svědčí 67 publikací, více než 320 přednášek, spoluautorství učebnice Anesteziologie i členství v American Society of Critical Care Medicine. Docent Fessl byl držitelem nejvyšších ocenění České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny. Patřil k velkým osobnostem a průkopníkům oboru anesteziologie a intenzívní medicína. Čest jeho památce!

Zádušní mši za docenta Václava Fessla povede emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský v Chrámu sv. Bartoloměje v Plzni 30. listopadu od 15.30 hod. Nejbližší rodina prosí o tichou vzpomínku bez květinových darů.

Fessl

Foto: Repro CSARIM