Aktuálně 2019

Blíží se osmé Plzeňské dny urgentní medicíny

Ve dnech 21. a 22. února 2019 pořádá Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje už osmý ročník celostátní konference s mezinárodní účastí s názvem Plzeňské dny urgentní medicíny. V prostorách Parkhotelu se sejdou špičkoví odborníci mnoha oborů.

 "I letos se nám podařilo do kongresového centra v Parkhotelu přilákat celou plejádu naprosto mimořádných osobností. Zcela poprvé mezi nás přijede jeden z nejvýznamnějších českých kardiochirurgů prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. z pražského IKEM, aby záchranářům odprezentoval svojí přednášku s názvem Pacient s mechanickou podporou oběhu a úskalí péče o něj. Velký úspěch mají tradičně také prezentace nestorky české akutní medicíny doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc. a zapomenout nesmíme ani na jistě zajímavý pohled Ing. Jiřího Hůly na jaderné události ve světě. Jeden z bloků přednášek bude letos věnován i soudnímu lékařství," vypočítívá ředitel ZZS PK MUDr. Bc. Pavel Hrdlička s tím, že se konference samozřejmě aktivně zúčastní i řada lékařů a zdravotnických záchranářů z hostitelské ZZS PK.

 Jeho slova potvrzuje i vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS PK Mgr. Ivana Krsová: „Dvoudenní program konference má celkem 6 odborných bloků, ve kterých zazní novinky a fakta z přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof nahlížené z mnoha úhlů. Velmi oblíbenou součástí kongresu jsou i workshopy, které tentokrát nabídnou praktické nácviky úkonů s názvy Neinvazivní plicní ventilace, Elektroimpulsoterapie a Zastavte krvácení!!"

 O Plzeňské dny urgentní medicíny je mezi záchranářskou veřejností každoročně obrovský zájem. I letos do Plzně zamíří několik stovek medicínských kapacit, ale i řadových lékařů, zdravotnických záchranářů, sester a řidičů z celé republiky.

Text: Vítězslav Sladký