Aktuálně 2019

Konference GÜRD a kongres o hromadných neštěstích ve Weidenu za účasti plzeňských záchranářů

 Za účasti zdravotnických záchranářů ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a hostů i účastníků projektu ze Západočeské univerzity a KÚ Plzeňského kraje probíhají v německém Weidenu dvě zajímavé akce.

 V sobotu šlo o závěrečnou konferenci projektu GÜRD. Jejím hlavním mottem je "Pro pomoc bez hranic si stojíme bok po boku". Tento projekt Západočeské univerzity Plzeň, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a Bavorského červeného kříže (BRK) podporovaný Evropskou unií se zabývá přeshraniční spoluprací českých a německých zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech obou států. Konference se tentokrát zúčastnili i zastupci univerzit v Passau a Deggendorfu. Význam konference potvrzuje také přítomnost prezidenta Bavorského červeného kříže Thea Zellnera, prezidentky Německého červeného kříže Gerdy Hessenfeldt a bavorského státního ministra George Eisenreicha. Všichni účastníci konference se zhodli na mimořádném přínosu celého projektu pro obě sousedící země. Na program kongresu dnes a zítra volně navazuje odborné sympozium o řešení událostí s hromadným postižením osob, které doplňují i ukázky nejrůznější techniky a dalších prostředků BRK. Plzeňští zdravotničtí záchranáři přivezli na ukázku i jeden ze svých sanitních automobili Mercedes Sprinter.

Weid 1  Weid 3  Weid 4

Weid 5  Weid 6


Text: Vítězslav Sladký

Foto: Alena Ondřichová, Josef Trefil, BRK