Aktuálně 2019

Zdravotničtí záchranáři představili projekt first responderů

 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje dnes na tiskové konferenci oficiálně představila dlouho očekávaný projekt first responderů, tedy dobrovolných záchranářů pohybujících se v blízkosti člověka ohroženého na životě.

 15. května 2019 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje ve spolupráci s telefonním operátorem O2 spoustila dlouho očekávaný projekt FIRST RESPONDER.

 Řešení O2 SOS včetně pětileté licence na mobilní aplikaci poskytuje zdarma společnost O2. Podporovatelem projektu je Plzeňský kraj, který se podílel na nákupu vest pro dobrovolníky. Plzeňská firma Vochoc výroba vest, balíček kompletuje. Obsahuje také ústenku pro dýchání z úst do úst od firmy Cheiron, či klíčenku od firmy S&T. First responder (dále jen FR) je proškolený dobrovolník řídící se etickým kodexem zařazený do systému první pomoci na vyžádání u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

 Operátor zdravotnického operačního střediska zváží aktivaci FR u pacientů se selháním základních životních funkcí nebo tam, kde by bez časného zásahu k selhání základních životních funkcí mohlo dojít. Svou činnost provádí na místě události ve svém bezprostředním dosahu.

 A jak aplikace O2 SOS funguje? "Mobilní aplikace O2 SOS automaticky vyhledává nejbližší aktivní first respondery, tedy dobrovolníky vyškolené v poskytování první pomoci, a upozorní je na výskyt případu vyžadujícího první pomoc v jejich okolí. Pokud se rozhodnou výzvu přijmout, aplikace je automaticky začne navigovat k pacientovi. O přijetí výzvy je zároveň informováno zdravotnické operační středisko, které o blížící se pomoci podává zprávu i volajícímu na tísňovou linku," vysvětluje Mária Svobodová, tisková mluvčí ZZS PK. 

 Odbornou záštitu nad projektem a proškolení účastníků zajišťuje Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS PK v čele s Ivanou Krsovou.  Zkušebního provozu projektu se účastnili zaměstnanci z řad ZZS PK, celkem 21 členů. Od ledna do května 2019 probíhalo testování aplikace O2 SOS ve spolupráci se zdravotnickým operačním střediskem ZZS PK. Testovány byly technické parametry aplikace na různých zařízeních a úplnost textových informací, jež jsou pro výjezd FR nezbytné. Jde především o přesnost adresy, informace o nemocném, jeho zdravotním stavu apod. Ve druhé fázi rozšíříme základnu FR o zaměstnance ZZS PK, kteří se budou chtít zapojit do dobrovolné spolupráce v systému FR. Během září následně začneme s proškolováním členů z řad IZS ve vytipovaných oblastech. Pro zájemce z řad veřejnosti bude projekt spuštěn v průběhu příštího roku. Aktuální informace budou k dispozici na stránce fr.zzspk.cz.

 Spuštění projektu vítá i ředitel ZZS PK Pavek Hrdlička: "Budu teď mluvit spíš jako lékař, než a jako ředitel záchranky. Víme, že každá minuta v prodlení srdeční masáže snižuje šanci na uzdravení pacientů o 10 - 15%. First respondeři tak zvýší šanci na přežití zejména v odlehlejších oblastech našeho kraje, a to především ve chvíli, kdy může být nejbližší výjezdová skupina v jiném místě u jiného pacienta. Naděje, že se takový vyškolený dobrovolník bude nacházet přímo v místě události, je ale také například v kinech nebo nákupních centrech. Systém by měl do budoucna fungovat tak, že se do něho přihlásí třeba i first responder z Pardubic, který bude zrovna trávit dovolenou na Šumavě," vysvětlit doktor Hrdlička.

 Krajská radní Milena Stárková připomněla, že všechny okolní státy trápí nedostatek odborníků ve zdravotnictví, zejména lékařů. "Bylo by bláhové se domnívat, že se našemu kraji tento problém zcela vyhne. O to větší díl zodpovědnosti pak bude ležet na zdravotnických záchranářích i dobrovolnících, kteří s nimi budou úzce spolupracovat. Chceme jim zajistit ty nejlepší podmínky pro práci," dodala Milena Stárková, která si sama vyzkoušela rozšířenou resuscitaci kojence na příslušném modelu

Text: Mária Svobodová, Vítězslav Sladký

Foto: Vítězslav Sladký 

P1130286  P1130316  P1130360