Aktuálně 2019

Taktické cvičení v Doosan aréně: Střelec ohrožoval fanoušky

 Dnes proběhl v rámci týdenního mezinárodního společného cvičení výcvik pořádkových a zásahových jednotek Policie České republiky a vybraných jednotek Spolkové a Bavorské policie v Doosan aréně Plzeň. Cvičení proběhlo díky výborné spolupráci Magistrátu města Plzeň a FC Viktorie Plzeň.

 Pro účely cvičení byla připravena modelová situace, která odpovídala reálným situacím, se kterými se policisté potkávají. V rámci rizikového fotbalového utkání použili fanoušci pyrotechniku, která zranila hráče na hřišti. Hlavní rozhodčí předčasně ukončil zápas a pořadatelská služba vyklidila část stadionu. V sektoru „U“ došlo k potyčce mezi skupinkou fanoušků, kteří hodili dýmovnici a ostatními návštěvníky. Jeden z agresivních fanoušků začal střílet a druhý zranil několik lidí nožem. Střelec a útočník s nožem si vzali rukojmího a během útěku zranili další dva pracovníky bezpečnostní agentury. Policisté měli při vstupu na stadion za úkol eliminovat útočníky a zajistit bezpečnost ostatních osob. Situace působila velmi reálně díky použití pyrotechniky, hlasitému křiku a hysterickému chování figurantů, které práci policistů ztěžovalo. Vzhledem k nastalé mimořádně nebezpečné situaci byla vyloučena přítomnost záchranářů a hasičů na stadionu. Zraněné osoby policisté přepravili až do „bezpečného prostoru“, kde je předali zdravotníkům.

 Hlavním cílem bylo procvičit reakční dobu a činnost policistů při mimořádné události, a také vzájemnou spolupráci a komunikaci policistů a ostatních složek IZS a pořadatelské služby. V rámci cvičení fungoval i štáb velitele zásahu a ověřovala se funkčnost zpracované dokumentace jako například typové plány a vyrozumění – svolání členů krizového štábu obce s rozšířenou působností Plzeň prostřednictvím KOPIS HZS PK. Policisté v rámci cvičení prováděli i třídění zraněných osob metodou START – Snadné Třídění A Rychlá Terapie – laické předtřídění zraněných osob a stanovení priority jejich odsunu v případech, kdy je počet zasažených osob ve výrazném nepoměru k počtu záchranářů, popř. tam kde je vyloučena přítomnost zdravotníků.
 Za Policii České republiky se kromě Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje výcviku zúčastnila pořádková a zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně i některé útvary a organizační články řízené 1. náměstkem policejního prezidenta. Za policii Spolkové republiky Německo byly zastoupeny pořádkové jednotky Policejních prezidií Horní Falc, Horní Franky a Dolní Bavorsko, jednotka BFE Bayreuth a speciální jednotka SEK Nordbayern. Do cvičení se aktivně zapojili i kolegové z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Městské policie Plzeň, zaměstnanci FC Viktorie Plzeň a Armády České republiky. Do cvičení bylo zapojeno 336 cvičících a 336 figurantů.
 Na cvičení byli pozváni i zástupci Magistrátu města Plzeň, policejního prezidia, krajských ředitelství, složek integrovaného záchranného systému a partneři ze Spolkové republiky Německo a velvyslanec SRN v Praze.
„Vzhledem k dění ve světě, jsou tato cvičení velmi důležitá, jsme díky nim připraveni chránit bezpečnost obyvatel Plzeňského kraje. Také se prohlubuje již tak úzká dlouhodobá spolupráce s našimi německými partnery a upevňujeme vztahy s ostatními složky IZS.“ řekl plk. Pavel Krákora.
Za Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje se cvičení zúčastní 26 záchranářů ve čtrnácti výjezdových skupinách - 3 x RV, 7 x RZP, inspektor provozu, dvě vozidla pro HPO a SPIS tým.
„Cílů takovýchto cvičení je celá řada. V prvé řadě je to součinnost mezi jednotlivými složkami IZS, ale také třídění pacientů a jejich následný transport do zdravotnických zařízení,“ vyjmenovává ředitel ZZS PK Pavel Hrdlička.

Text: Společná tisková zpráva IZS a Vítězslav Sladký
Foto: ZZS PK, Mária Svobodová 

cvi 1  cvi 2  cvi 3