Aktuálně 2019

Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Dne 2. 10. 2019 proběhl v prostorách Šafránkova pavilónu v Plzni Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

 Večeru předsedal prof. MUDr. M. Pešek, CSc. Tento večer byl mimo jiné věnován životnímu jubileu MUDr. M. Brejchy, našeho dlouholetého spolupracovníka. S jeho profesním životopisem přítomné seznámil MUDr. I. Prcín. V průběhu večera se MUDr. M. Procházka s posluchači podělil o své zážitky a zkušenosti ze strany figuranta při cvičení s tématikou útoku aktivního střelce, proto také název sdělení "Na druhé straně barikády…". MUDr. J. Vidunová, MBA, LL.M. představila 2 kazuistiky z prostřední přednemocniční neodkladné péče, které se týkaly pacienta se závažnou hypotermií 25 °C a pacienta s vzácnou formou porfýrie. S nedávným posunem v rozvoji přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb ČR a sousedících oblastí Německa seznámil posluchače MUDr. J. Růžička, Ph.D. O osudu pacientky se závažným poraněním v oblasti pánve, která byla s tímto úrazem původně ambulantně ošetřena v traumacentru, hovořil MUDr. L. Kukla. Jako poslední v pořadí ukázal MUDr. J. Tvrzník, jak může vypadat trauma, které se vlastně vůbec nestalo, a že i na disociativní poruchy je třeba v přednemocniční péči myslet. Přednášky si vyslechlo se zájmem více než 50 posluchačů z řad odborné veřejnosti.

Autor: Jana Vidunová

12.53.15  12.53.18  12.53.16

12.53.13  12.53.17  12.53.12