Aktuálně 2019

Fakulní nemocnice v Plzni otevřela moderní urgentní příjem

Fakultní nemocnice v Plzni je největší západočeskou nemocnicí a zároveň místem, kam nejčastěji krajští zdravotničtí záchranáři transportují nemocné, často ve velmi vážném stavu.

 Dnes FN Plzeň slavnostně otevřela v lochotínské části areálu moderní Urgentní příjem za účasti premiéra Andreje Babiše, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Pacientům nové místo nabídne příjemnější prostředí, zrychlený příjem tzv. jedněmi dveřmi a zkrácení čekání na ošetření.
 „Novinkou tohoto pracoviště je vyvolávací systém a třídění pacientů, které urychlí potřebné ošetření. Pro pacienty je na akutní zóně k dispozici 13 observačních lůžek, která zajistí komfort i určitou intimitu při vyšetření a potřebném ošetření. Nejzásadnějším přínosem je centralizace všech akutních pacientů na jedno místo, nemocní již nebudou bloudit po celém areálu,“ uvedl ředitel nemocnice Václav Šimánek.
 V nepřetržitém provozu je zde poskytována akutní zdravotnická péče pacientům s interním, kardiologickým, chirurgickým a neurologickým onemocněním, samozřejmou součástí je také traumatologická ambulance. Multioborový tým sester, lékařů a zdravotnických záchranářů poskytuje péči všem příchozím, včetně pacientů přivezených zdravotnickou záchrannou službou, a zajišťuje jejich plynulé ošetření či umístění na lůžko akutní péče. Sloužící zdravotní sestry prošly akreditovaným kurzem triážování pacientů, kde získaly mezinárodní certifikát, díky němuž by mohly pracovat na podobném pracovišti například i v Americe.
 Součástí urgentního příjmu nejsou jen prostorové úpravy, ale i nejmodernější diagnostické technologie jako například rentgenové pracoviště s unikátním robotickým RTG. Další novinkou tohoto moderního pracoviště je i dětský hrací koutek a v budoucnosti je naplánovaná i ordinace praktického lékaře. Ta by měla začít fungovat cca za měsíc a počítá se, že praktik bude ošetřovat právě pacienty s nížší naléhovostí, jejichž stav nevyžaduje zásah intenzivisty. Zdravotnická záchranná služba si zase od nového systému slibuje výrazné zkrácení doby při předávání pacientů, jejichž počty každoročně stoupají.
"Uvědomujeme si, že počet neodkladně ošetřovaných neustále stoupá. Proto jsme se rozhodli vybudovat v celé zemi na různých úrovních asi 80 urgentních příjmů. Rovněž navrhujeme tisícikorunou bonifikovat nemocnicím každého pacienta, kterého převezmou od zdravotnické záchranné služby," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
 Součástí dnešní slavnosti byla i krátká konference z oblasti urgentní medicíny. Docent Jan Beneš vyjmenoval veškeré výhody centrálních urgentních příjmů, docent Eduard Kasal shrnul historii a vývojové etapy péče o kriticky nemocné v Plzni od 50. let minulého století až po současnost a lékaři KARIM Václav Svoboda a Martin Štěpán vysvětlili, co přinese nový UP pacientům a co zdravotníkům. Za ZZS PK se odborné konference zúčastnili náměstkyně ředitele pro krizové řízení prim. Jana Vidunová a několik lékařů i NLZP. V auditoriu byli k zahlédnutí také nestoři letecké záchranné služby, lékaři Petr Hora a Michal Mareček.

Text a foto: Vítězslav Sladký

UP 4  UP 2  UP 3

DSC01314  DSC01336  DSC01320

DSC01363  DSC01358