Aktuálně 2019

Lékař ZZS PK Marcel Hájek získal medaili coby vůdčí osobnost listopadu 1989

 Západočeská univerzita v Plzni včera ocenila několik významných osobností, které stály v Plzni v listopadu roku 1989 v čele studentského hnutí a podílely se tak na obnově svobody, demokracie a právního státu v bývalém Československu. Nechyběl mezi nimi ani lékař Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Marcel Hájek.

 Stalo se tak v rámci slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), které se každoročně koná při příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii, tentokrát jako připomenutí 30. výročí sametové revoluce. Tradičně byli představeni zároveň noví docenti a profesoři ZČU. 

 „Před třiceti lety jsme se po mnoha dlouhých letech mohli svobodně nadechnout. Jako když otevřete okno v nesnesitelně zadýchané místnosti, pocítili jsme blahodárný příliv svěžího, čerstvého vzduchu, který nazýváme tím krásným slovem – svoboda,“ řekl v úvodu Slavnostního zasedání Vědecké rady ZČU rektor Miroslav Holeček. „To, že k tomuto přechodu do svobodného světa přispěli studenti a vysoké školy, je více než symbolické. Svoboda je pro vysoké školy významnou hodnotou, o kterou pečují a chrání si ji. Velmi dobře totiž víme, že jen svobodné bádání může přinášet ty největší objevy a že vysokoškolské vzdělávání vtěsnané do osnov či striktních omezení by brzy přestalo plnit svou roli,“ uvedl rektor ZČU.

 MUDr. ThMgr. Marcel Hájek, Ph.D.  po absolvování gymnázia v Plzni  vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Již od prvního ročníku se zajímal o veřejné záležitosti a zapojil se do plzeňského disentu okolo evangelického faráře Jana Adalberta Tydlitáta, výtvarníka Vladimíra Líbala a dalších. Poté, co spolu s kolegou Vladimírem Zindrem zorganizoval petici studentů za zveřejnění plného znění prohlášení Charty 77 v Rudém právu, prošel několika výslechy na StB a kárným řízením na fakultě, kde ho od vyloučení ze studia zachránil lidský přístup tehdejšího děkana Františka Macků. Marcel Hájek se stal přirozeným lídrem studentského hnutí na lékařské fakultě a poté předsedou koordinačního stávkového výboru plzeňských vysokých škol. Po revoluci byl poslancem České národní rady a radním města Plzně. Pracoval na chirurgické klinice Fakultní nemocnice Plzeň a v letech 1998–2002 jako chirurg v jihoafrické Botswaně. Po návratu se stal vojákem z povolání a absolvoval několik vojenských misí v Iráku, Pákistánu a Afghánistánu. Nyní pracuje u Zdravotnické záchranné služby v Plzni a zároveň přednáší chirurgii a traumatologii na Fakultě zdravotnických studií. Posléze vystudoval rovněž Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Trvale se hlásí k židovskému vyznání. Získla již mnoho vojenských i civilních vyznamenání, například Válečný záslužný kříž III. stupně, dvě Zlaté medaile NATO, medaili náčelníka Generálního štábu AČR, medaili náčelníka Generálního štábu Armády Slovenské republiky či medaili města Plzně (2009), určenou významným osobnostem Plzně. V roce 2003 byl oceněn Jedličkovou cenou za publikační činnost.

 Krajští zdravotničtí záchranáři nezapomínají, že mají ve svém středu člověka, který v roce 1989 razantně přispěl k obnově normálních společenských pořádků v tehdejším Československu a v širším kontextu v celé poválečné Evropě.

Pamětní medaile za významné společenské činy, které vedly k obnovení svobody, demokracie a právního státu na území bývalého Československa, dále převzali:

Tomáš Jícha (VŠSE), investiční analytik
Ing. Vladimír Dvořák (VŠSE), manažer
MUDr. Jiří Podlipný, PhD. (LF UK), psychiatr
Ing. Leoš Motl (VŠSE), počítačový grafik
Mgr. Lubomír Smatana (FPE), novinář
Mgr. Martin Sichinger (FPE), spisovatel
Mgr. Michal Šaman (FPE), terapeut
MUDr. Vladimír Zindr (LF UK), plicní lékař

Text: Vítězslav Sladký
Foto: Archiv MUDr. Marcela Hájka

marcel hajek 696x464