Aktuálně 2019

Primátor města Plzně ocenil hrdiny. Jsou mezi nimi i naši kolegové

Primátor města Plzně Martin Baxa společně s radním pro oblast bezpečnosti Martinem Zrzaveckým ocenili ve středu 11. prosince v Obřadní síni plzeňské radnice 25 lidí za mimořádné činy při záchraně života a majetku v roce 2019.

 Jsou mezi nimi jak profesionálové z řad státní i městské policie, zdravotnických záchranářů a hasičů, tak i občané, kteří za svoji obětavost, statečnost a pohotovost byli odměněni památečními plaketami a věcnými dary. Mezi oceněnými jsou například David Jurča a Jiří Čabrada, zachránci cyklisty, jenž zkolaboval na konečné stanici 30 na Košutce. Zahájili u něho bezodkladnou resuscitaci, kterou prováděli až do příjezdu zdravotnické záchranné služby, čímž mu zachránili život. Město Plzeň přitom letos statečné občany ocenilo již pojedenácté.
Slavnostního ocenění se zúčastnili také zástupci vedení Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Městského ředitelství policie Plzeň, Městské policie Plzeň, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Fakultní nemocnice Plzeň, Věznice Plzeň či zástupci sboru dobrovolných hasičů.
 „Je pro nás velkou ctí, vás hrdiny, zde přivítat na plzeňské radnici a především vám poděkovat za vaše činy při záchraně životů druhých. Letošní rok byl bohužel velmi bohatý na nešťastné události v Plzni. Třemi největšími událostmi byly masivní únik nebezpečných látek do řeky Radbuzy, kdy bylo ohroženo na 170 tisíc občanů Plzně, dále nález nevybuchlé letecké pumy ve Skvrňanech a tou třetí byl požár panelového bytu v Brněnské ulici na Vinicích. Jsem hrdý na naše občany a příslušníky integrovaného záchranného systému, kteří se správně rozhodují a zachraňují naše životy. Příslušníci záchranných sborů berou pomoc druhým jako svoji povinnost, ale ta vyžaduje kromě profesionality také cit, osobní nasazení a především schopnost se správně rozhodnout. Do nového roku vám přeji především pevné zdraví a správné rozhodování v krizových situacích,“ poděkoval hrdinům primátor města Martin Baxa.
„Bohužel neštěstí se nám opravdu v poslední době nevyhnula, připomněl bych ještě tragické události z loňska, a to požár ubytovny Karlov a pád vrtulníku na Borských polích, v letošním roce také zřícení domu v Železniční ulici. Město Plzeň a složky integrovaného záchranného systému tvoří jeden skvěle sehraný tým. Je pro mě velkou ctí vám poděkovat za skvělou práci, kterou dennodenně pro nás, pro naše město a naše občany odvádíte,“ doplnil radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.
 Krajští zdravotničtí záchranáři mají mezi oceněnými také své kolegy. Tentokrát Martin Baxa společně s Martinem Zrzaveckým vyznamenali členy tří výjezdových skupin ZZS PK, kteří odvedli perfektní práci během výjezdu ke komplikovanému porodu v domácím prostředí. Ten se odehrál 5. září 2019 dopoledne v Plzni. Zdravotníci vyjížděli k mladé ženě, která začínala rodit. Žena domácí porod neplánovala, lékař na místě ale vyhodnotil, že na cestu do porodnice už je pozdě, a tak musel miminko přivést na svět přímo na místě. Navíc se nejednalo o jednoduchý spontánní porod. Díky profesionální a bezchybné práci všech, kteří se na zásahu podíleli, byla maminka i s čerstvě narozeným miminkem v pořádku převezena do nemocnice. Oceněni jsou lékař Jiří Chvojka společně s Jakubem Sunkovským, Davidem Cermanem a Danielem Procházkou. Poděkování města patří také kolegům, kteří na výjezdu spolupracovali, a to Zdeňkovi Šusťáčkovi, Jiřímu Valešovi a Václavu Matějkovi.

Text: Vítězslav Sladký, Adriana Jarošová
Foto: Adriana Jarošová

OC 1  oc 2  OC 3