Ceník komerčních služeb a sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Komerční služby patří mezi vedlejší činnosti ZZSPK, a proto jsou oceněny smluvními cenami s přiměřeným ziskem a s příslušnou sazbou DPH. Fakturovaný čas se počítá nástupem posádky, a to 15 min. před určeným časem akce, které posádka využívá k přípravě vozidla a opět 15 min. po návratu na základnu, které využije k odstavení vozidla. Do celkového času je započten i čas potřebný na dopravu na místo konání akce a zpět.

„Položky ceníku a sazebníku, které jsou označeny hvězdičkou (pozn.: případně odlišeny jinou barvou či typem písma), se aplikují při výpočtu výše úhrady v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.

Úhrada za strávený čas

PoložkaZáklad daněSazba DPHCelkem
1 hodina práce lékaře 909,09 21 1 100 Kč
1 hodina práce sestry/záchranáře (NLZP) 537,19 21 650 Kč
1 hodina práce řidiče RZP/RLP/ZDS 371,90 21 450 Kč
* 1 hodina práce TH pracovníka (jen při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace)  371,90 21 450 Kč
1 hodina pronájmu sanitky RZP/RLP 413,22 21 500 Kč
1 hodina pronájmu sanitky RV/ZDS 206,61 21 250 Kč
Paušál za zajištění léků, SZM a přístrojů v sanitce 123,96 21 150 Kč
Exkurze/prohlídka výjezdové základny 826,45 21 1000 Kč
Kurz první pomoci v délce 2 hod. s lékařem 4 123,23 21 5 000 Kč
Kurz první pomoci v délce 2 hod. s NLZP 3 057,85 21 3 700 Kč
Kurz první pomoci v délce 4 hod. s lékařem 6 363,63 21 7 700 Kč
Kurz první pomoci v délce 4 hod. s NLZP 4 545,45 21  5 500 Kč 
Kurz rozšířené neodkladné resuscitace v délce 3 hod. s lékařem a NLZP 9 917,35 21 12 000 Kč 
Kurz rozšířené neodkladné resuscitace v délce 3 hod. s dvěma NLZP 7 851,23 21 9 500 Kč
Akreditace kurzu neodkladné resuscitace podle akreditující organizace  
Navýšení hodinové úhrady při práci v noci (22,00-06,00 hod.) 20%
Navýšení hodinové úhrady při práci v sobotu nebo neděli 50%
Navýšení hodinové úhrady při práci ve svátek 100%

Úhrada za ujeté kilometry

PoložkaZáklad daněSazba DPHCelkem
1 km ujetý sanitkou RLP/RZP ve městě 40,49 21 49 Kč
1 km ujetý sanitkou RLP/RZP mimo město 30,57 21 37 Kč
1 km ujetý sanitkou RV 25,61 21 31 Kč
1 km ujetý referentským vozidlem 20,66 21 25 Kč

Zdravotní výkony

PoložkaZáklad daněSazba DPHCelkem
Vyšetření osoby - cílené vyšetření 260,86 15 300 Kč
Lékařská zpráva o výsledku prohlídky (administrativní výkon) 86,95 15 100 Kč
Úhrada vyšetření / ošetření v LPS osvobozeno 300 Kč

Ostatní

 

PoložkaZáklad daněSazba DPHCelkem
1 den stáže lékaře (jen v délce 8 hodin) 413,22 21 500 Kč
1 den stáže NLZP(jen v délce 12 hodin) 247,93 21 300 Kč
1 den pronájmu nafukovacího stanu 6x10m (vč. rozložení a složení) 2000 21 2 420 Kč
Vydání lékařského potvrzení (nejvýše 5 min., bez dokumentace) 49,58 21 60 Kč
Opis výsledku vyšetření z dokumentace (max. 10 min. a 1x A4) 181,81 21 220 Kč
Vyplnění formuláře typu „Oznámení pojistné události“ 165,28 21 200 Kč
Administrativní náklady spojené s vymáháním pohledávek 70,24 21 85 Kč
* Zhotovení kopie A4 bez potvrzení lékařem - černobílé 2,47 21 3 Kč
* Zhotovení kopie A4 bez potvrzení lékařem - barevné 4,13 21 5 Kč
* Pořízení údajů na CD nebo DVD (cena za 1 ks) 33,05 21 40 Kč
* Náklady na balné 66,11 21 80 Kč
* Náklady na poštovné podle České pošty a.s. + DPH
Mytí vozidla ve VZ Plzeň-Bory - vodou, jen pro zaměstnance 33,05 21 40 Kč
Mytí vozidla mimo Plzeň - vodou, jen pro zaměstnance 20,66 21 25 Kč
Hodnota bodu pro výpočet ceny výkonu pro ostatní 1,20 15 1,38 Kč

Způsob úhrady komerčních služeb

Způsob úhrady komerčních služeb je bezhotovostní v ojedinělých případech v hotovosti na základě vyhotovené faktury finanční účtárnou. Zdravotnický zásah na místě je u pojištěných pacientů hrazen zdravotní pojišťovnou.