Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
pořádá odbornou konferenci

Plzeňské dny urgentní medicíny 2014

Ve dnech 18. — 19. září 2014
v jednacím sále Parkhotelu Plzeň

logo