Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
pořádá odbornou konferenci

Plzeňské dny urgentní medicíny 2019

Ve dnech 21. — 22. února 2019

Parkhotel Congress Center Plzeň