Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
pořádá odbornou konferenci

Plzeňské dny urgentní medicíny 2020

Ve dnech 27. — 28. února 2020

Parkhotel Congress Center Plzeň