Organizační výbor

Bc. Martin Brejcha, předseda
prim. MUDr. Jana Vidunová, MBA, členka
MUDr. Ivo Prcín, člen
Mgr. Ivana Krsová, členka
Mgr. Jana Průchová, členka
Bc. Tereza Slámová, členka
Marcel Vašica, člen