Tisková zpráva ze dne 31.3.2009.

Dne 31. 3. 2009 byla úspěšně ukončena 1. Etapa projektu Moderní ZZS, který má za cíl zvýšení kvality a dostupnosti přednemocniční neodkladné péče pro pacienty v Plzeňském kraji.

Předmětem 1. Etapy byla modernizace dispečerského informačního systému, hardwaru zdravotnického operačního střediska a nákup zařízení pro satelitní sledování vozů záchranné služby a navigaci posádek k zásahům. První výsledky ukazují na zrychlení práce dispečerů při vysílání posádek k výjezdu a to zejména díky možnosti zasílání informací o výjezdu přímo do vozu a přehledu o aktuální poloze vozu.

Celý článek

Tisková zpráva ze dne 27.11.2008.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje získá prostředky na modernizaci dispečinku a zavedení GPS navigace posádek výjezdových vozidel.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZS Pk), jako garant přednemocniční neodkladné péče v Plzeňském kraji, podala v polovině letošního roku žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihozápad na projekt „Moderní ZZS". Na jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dne 4.11.2008 byl projekt „Moderní ZZS" schválen k financování z programu ROP Jihozápad.

Celý článek