Manuál základní první pomoci

Bezvědomí (bezvědomí a zástava dechu)

Projevy bezvědomí:

Leží – zkolaboval, nehýbe se, je v bezvědomí – při oslovení nebo bolestivém podnětu (např. štípnutí, mírné zatřesení apod.) nereaguje.

Projevy zástavy dechu:

Nezvedá se hrudník (nevidíme dýchací pohyby, ani je necítíme při položení ruky na hrudník), není slyšet výdech ani nádech (poslechneme uchem u úst a nosu bezvědomého).

První pomoc

 • Ověříme, zda je osoba v bezvědomí (na nic nereaguje) a zda nedýchá.
 • Voláme pomoc (záchrannou službu 155, popř. 112).
 • Pokud je osoba v bezvědomí ale dýchá, přetočíme jí do polohy na bok, s mírně zakloněnou hlavou (viz. obrázek 5).
 • Neustále kontrolujeme, zda osoba v bezvědomí dýchá.

Nedýchá, nereaguje - ihned zahájíme resuscitaci!

 • Stlačujeme hrudník (obrázek 2 a 3) uprostřed hrudního koše, do hloubky 5 cm, frekvencí 100x za minutu.
 • Umělé dýchání - pokud to zachránce zvládne (mírný záklon hlavy, stlačíme nos a vdechujeme do úst bezvědomého) – obrázek 4.
 • Pokud z nějakého důvodu umělé dýchání nelze provádět, neděláme jej, ale provádíme dále nepřetržitě nepřímou masáž srdce (stlačujeme hrudník – obr. 2 a 3).
 • Poměr 30 : 2 (30 stlačení hrudníku, poté 2 vdechy), toto neustále opakujeme – viz. obr. 2 a 4.
 • Resuscitaci provádíme dokud: nepřijede záchranná služba, nezačne dýchat, stačí nám síly.
 • V případě, že bezvědomý začne dýchat, otočíme jej do polohy na bok (viz. obrázek 5), která je prevencí vdechnutí zvratků při možném zvracení a čekáme na příjezd záchranářů (přítomnost dýchání neustále kontrolujeme). Pokud dýchat přestane, opakujeme vše od bodu 4.

prvni-pomoc

Klaustrofobie (strach z uzavřených či omezených prostorů)

Možné projevy

Pocit úzkosti či nejistoty až silný záchvat strachu, paniky s možností mdloby (mdloba = krátkodobé bezvědomí). Může být pocit bušení srdce, pocení, třes, závratě, pocit na zvracení až zvracení, strach ze ztráty vědomí až smrti, obtížné dýchání apod.

První pomoc

 • Snažíme se dotyčného uklidnit a vysvětlit mu, že je v bezpečí!
 • Co nejdříve zajistíme možnost opuštění stísněného rostoru, aby nedošlo ke zhoršení stavu.
 • V případě problémů s dechem apod. posadíme a uvolníme těsné šaty kolem krku. Neustále uklidňujeme a zdůrazňujeme, že nesmí dýchat rychle a povrchově, ale musí se snažit dýchat pomalu, klidně a zhluboka! Je možné přiložit studený obklad na čelo pro pocit úlevy.
 • Při pocitu mdloby – položíme dotyčného na záda a zvedneme do výšky dolní končetiny (prevence mdloby a zajištění dostatečného prokrvení mozku a srdce). Toto lze provést i u probíhajícího krátkodobého kolapsu či mdloby. Po chvilce obvykle dojde k návratu vědomí a zlepšení stavu.
 • V případě bezvědomí, ze kterého se dotyčný bezprostředně neprobudí (ani při bolestivém podnětu a zvednutých dolních končetinách), postupujeme dle návodu v kapitole BEZVĚDOMÍ, volat 155!

Nevolnost, kolaps

Možné projevy

Pocit úzkosti nebo strachu, nedostatku vzduchu, mžitky před očima, pocit na zvracení, pocení se, bledost v obličeji či celková bledost, pocit bušení srdce či těžkosti, celková slabost, „točení hlavy", apod.

První pomoc

 • Dotyčného posadíme (při riziku pádu je možný polosed s oporou) – nařídíme naprostý klid!
 • Zeptáme se: „zda užívá léky na srdce, popř. se s něčím léčí", možnost dát pod jazyk rozpustit lék: nitroglycerin (má-li jej u sebe a užívá-li jej). Povolíme oděv kolem krku a dotyčného uklidňujeme.
 • Voláme ZZS – 155 a do jejího příjezdu zajistíme absolutní klid dotyčného (nehýbat, nemluvit, nekouřit apod.). Při poruchách dýchání postupujeme jako v kapitole "Klaustrofobie". V případě poruchy či ztráty vědomí – bezvědomí postupujeme jako v kapitole "Bezvědomí"!

Dušnost – poruchy dýchání

Možné projevy

Výdechová, nádechová, klidová či námahová dušnost, pocit nedostatku vzduchu a kyslíku, úzkost, strach, zrychlený puls, pocení se, dušení se, bledá až modrofialová barva, kolaps - poruchy vědomí.

První pomoc

 • Uvolnit oděv kolem krku, dotyčného posadit, zeptat se na případnou léčbu astmatu. V případě výdechové dušnosti (možné astma) podat léky (jejich vdechnutí pomocí nhalátoru) má-li je u sebe.
 • Je-li možné, čerstvý chladnější vzduch, dále postupujeme dle bodů 2 – 4 v kapitole "Klaustrofobie".

Epileptický záchvat – křečové stavy

Možné projevy

Mírné záškuby či křeče končetin, obličeje či celého těla, až po rozsáhlý křečový stav, spojený s poruchou vědomí, někdy pomočením, slinami u úst, poruchou dýchání z důvodu „zapadlého" jazyka apod.

První pomoc

 • Zamezit možnému poranění (odstranit z dosahu nebezpečné předměty), netlumit křeče, kontrola dechu!
 • Nic nestrkat do úst, při zástavě dechu (změně barvy) aklonit hlavu, zprůchodnit dýchací cesty, v případě nutnosti povytáhnout „zapadlý" jazyk. Při dlouho trvajících či opakovaných křečích volat ZZS.
 • Má-li u sebe Diazepam v tubě (5 nebo 10 mg) – možnost aplikovat roztok do konečníku. Při následném trvajícím bezvědomí (možno i bez křečí) pokračovat dle kapitoly "Bezvědomí"!

 

Zpracoval: (c) PhDr. Jiří Frei, PhD.

Napište nám