Aktuálně 2020

Zdravotničtí záchranáři řešili hromadnou otravu jídlem jako HPO

 Pod pojmem hromadné neštěstí, přesněji hromadné postižení osob (HPO), si naprostá většina lidí představí železniční či letecké neštěstí, srážku tramvají, výbuch v chemičce, případně nějakou přírodní katastrofu typu povodní.

 Čas od času ovšem zdravotničtí záchranáři řeší netypické HPO, kdy onemocní větší počet osob na jednom místě ve stejný čas. Někdy jednorázově, to znamená hned v první výzvě zazní, že onemocnělých je třeba několik desítek, anebo plíživě, kdy se k prvním výjezdovým skupinám postupně hlásí další a další postižení. Mezi nejznámější a nejrozsáhlejší plíživé HPO patří událost, jíž před lety řešila ZZS HMP, když v průběhu běhu Prahou v extrémním vedru postupně zkolabovalo několik desítek běžců.

 Neúrazové HPO řešili před několika dny také plzeňští krajští zdravotničtí záchranáři. Událost přijalo Zdravotnické operační středisko ZZS PK 23. července 2020 v 16:23 hod. jako zažívací potíže (zvracení a průjem) u cca 60 osob na dětském letním táboře Machův mlýn u Chříče na severním Plzeňsku. Na místo bylo vysláno celkem 10 prostředků zdravotnické záchranné služby a transportní autobus HZS.

 Zasahovali zde dva inspektoři provozu, jeden třídící lékař a sedm vozů RZP. S transportem pacientů vypomáhala také místně příslušná nestátní DZS se sanitkami pro přepravu nemocných. Na táboře bylo ošetřeno celkem 50 obtížemi postižených dětí a 5 dospělých, z nichž všichni vykazovali podobné potíže a nikdo z nich nebyl akutně ohrožen na životě, ani nevyžadoval intenzivní péči. 26 dětí bylo transportováno do nemocnic v Praze autobusem HZS za doprovodu inspektora provozu ZZS PK, dalších 24 dětí jsme postupně odtransportovali do Fakultní nemocnice Plzeň na Borech i Lochotíně, kam směřovali i dospělí pacienti.

 Zdravotnický zásah skončil deset minut před půl jedenáctou večer. Případ pak převzala Krajské hygienická stanice a Policie České Republiky, která zahájila úkony trestného řízení pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Většina rekreantů se totiž patrně přiotrávila zkaženým jídlem.

Text: Vítězslav Sladký

Foto: ZZS PK 

HPO T1  HPO T2