Aktuálně 2023

Chytré křižovatky urychlí záchranářům průjezd Plzní

Rychlejší a bezpečnější průjezd Plzní umožňuje řidičům IZS nově instalovaná technologie řízení křižovatek na Borech.

 

 

Město Plzeň zde vybavilo semafory speciálními senzory, které dokáží preferovat a umožnit plynulejší průjezd vozidlům IZS či MHD.

K současné dopravní ústředně totiž pořídila Správa informačních technologií města Plzně nový centrální prvek, který rozšiřuje komunikaci mezi vozidly a semafory. Automobil s podporou těchto technologií pak řidiče upozorní informační zprávou například na blížící se vozidlo IZS a další mimořádné situace. Město Plzeň je tak jedno z prvních v Česku, kde vzniklo prostředí vybavené 5G technologiemi pro rozvoj a testování autonomní mobility.

„Mám radost z každé inovace, která má přímý dopad na život lidí ve městě, ať už se jedná o bezpečnost nebo v tomto případě dopravu. Pokud dnes chceme hovořit o dobré průjezdnosti města, nestačí jen rozvíjet silniční síť, ale je třeba investovat i do chytrých technologií. Pevně věřím, že se systém v dlouhodobém horizontu osvědčí a podaří se nám ho rozvíjet i na dalších úsecích. Všem, kteří na projektu pracují, patří poděkování,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Na křižovatkách byly mimo jiné umístěny kamery pro detekci jednostopých vozidel, což umožní jejich bezpečnější průjezd křižovatkou. Stávající indukční smyčky totiž někdy nezachytí cyklistu, ale třeba ani motorkáře. Strategické detektory nám pak zase umožní sledovat intenzity vozidel mezi křižovatkami, což je pro efektivní řízení dopravy pomocí světelné signalizace důležité. A zejména nový systém pomůže hasičům, zdravotnickým záchranářům a policistům, aby se včas dostali tam, kde je občané potřebují,“ přiblížil Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Nový systém řízení křižovatek se teď bude zhruba dva měsíce testovat, ale už teď jsem si jistý, že poslouží našim záchranářům k plynulejšímu průjezdu Plzní bez nadbytečného brždění v křižovatkách. Nejenže se zkrátí naše dojezdové časy, ale zejména se zvýší komfort transportovaných pacientů,“ dodává ředitel krajských zdravotnických záchranářů Pavel Hrdlička.

Text: Vítězslav Sladký a SIT města Plzně

Foto: SIT města Plzně

 

křižovatky 3

 

křižovatky 2

 

křižovatky 1