Aktuálně 2015

Zdravotničtí záchranáři zvou na Evropský den záchrany života

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje se připojuje k dalším organizátorům v České republice i v zahraničí a uspořádá 16. října na plzeňském náměstí Republiky Evropský den záchrany života.

Program je od 9 do 14 hodin určen žákům základních škol, následující dvě hodiny pro širokou laickou veřejnost. Návštěvníky čeká výuka základní neodkladné resuscitace, edukace v oblasti volání na tísňovou linku 155 a prohlídka vozu zdravotnické záchranné služby včetně veškerého vybavení. Odbornými garanty jsou primářka ZZS Pk MUDr. Jana Vidunová a vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Pk Mgr. Ivana Krsová.
Hlavním cílem mezinárodního projektu, který se koná každoročně, je zvýšit informovanost široké veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu jednoduchých kroků nezbytných pro záchranu lidského života: Přivolání záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155 a zahájení nepřímé srdeční masáže. Srdeční zástava totiž postihuje v Evropě přibližně půl miliónu lidí ročně, z nichž více než 350 000 nepřežije! Poskytnutí první pomoci přitom zlepšuje šanci na přežití srdeční zástavy trojnásobně, pokud někdo z okolí pacienta zareaguje bez prodlení. Už děti od 13 let mohou stlačovat hrudník postiženého dostatečnou silou a přivolání pomoci zvládají i děti z první třídy základní školy. V případě jakýchkoli pochybností vždy poradí volajícímu operátoři linky 155 a zůstanou s ním v kontaktu až do příjezdu sanitky. Zahájením resuscitace nelze nic pokazit. Je možné „pouze“ zachránit život…
Návrh založit Evropský den záchrany života byl předložen zástupci Evropské resuscitační rady poslancům Evropského parlamentu v roce 2013 a po několika měsících byl v červnu 2013 schválen. Česká resuscitační rada podpořila tento záměr prostřednictvím europoslanců z České republiky.
Každý, komu není osud blízkých lhostejný, je 16. října 2015 na náměstí Republiky v Plzni srdečně zván!

Evropský den záchrany života Plzeň 2014

edzz logo