Aktuálně 2017

Záchranáři pořádají už pošesté Plzeňské dny urgentní medicíny

Úderem půl desáté odstartoval ve čtvrtek 23. února 2017 již 6. ročník Plzeňských dnů urgentní medicíny (PDUM), který se letos koná v Kongresovém centru Parkhotelu v Plzni pod záštitou Mgr. Jany Pastuchové z Parlamentu České republiky a Ing. Mileny Stárkové, členky Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví. Konferenci zahájil ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje doktor Pavel Hrdlička.


Po přivítání všech účastníků mezinárodní konference přišel na řadu první blok přednášek s názvem Právní problematika poskytování přednemocniční neodkladné péče, který zahájil advokát Jaroslav Svejkovský (předsedá primářka Jana Vidunová a Jana Pastuchová). Nejnovější odborné poznatky čekají na posluchače i během následujících okruhů. Letos to budou například Akutní stavy v neurologii, Akutní stavy v menších chirurgických oborech, Akutní stavy v gynekologii a porodnictví nebo Medicína katastrof. Součástí odborné konference je i pracovní setkání krizových manažerů zdravotnických záchranných služeb a v neposlední řadě také několik praktických workshopů. Už během dnešního dopoledne si zejména školitelé záchranářů i široké veřejnosti mohli osvojit nejnovější poznatky při práci s moderními automatickými externími defibrilátory (AED), kvečeru pak přijdou na řadu ukázky efektivní a bezpečné elektroimpulzoterapie, kapnografie pro neanesteziology a akutní thorakostomie v terénu. První den konference uzavře společenský večer, kde budou probrány veškeré strasti při zachraňování lidských životů už v neformální atmosféře. Aktuální dění na Plzeňských dnech urgentní medicíny 2017 můžete sledovat na facebooku ZZS Pk.


Mezi hosty již tradičních PDUM letos nechybí ani účastníci ze zahraničí, konkrétně ze slovenské Kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny LFUK a UN MB či z porodnické a gynekologické kliniky v německém Hennebergu. Načerpané vědomosti posluchači využijí přímo během svých výjezdů k akutně nemocným pacientům.

 

PDUM17 1  PDUM17 2  PDUM17 3

PDUM17 4  PDUM17 5  PDUM17 6

PDUM17 7

Text a foto: Vítězslav Sladký