Aktuálně 2017

Ocenění za profesionální práci převzali zdravotní sestry a záchranáři

Za profesionální práci poděkoval hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard ve středu 12. dubna 2017 na krajském úřadě vybraným zdravotním sestrám a nelékařským pracovníkům nemocnic, které zřizuje Plzeňský kraj. Ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu a drobného daru si převzalo celkem 21 zaměstnanců krajských zařízení. Mezi nimi je i čtveřice zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby.

„Právě zdravotní sestřičky a další nelékařský personál nemocnic odvádí často fyzicky i psychicky náročnou práci v oblasti péče o pacienty. Ohodnocení za to není dostačující a my bychom jim chtěli alespoň symbolicky poděkovat za vysokou profesionalitu a oddanost tomuto nelehkému povolání,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Společně s ním přišla pracovníkům organizací Plzeňského kraje poděkovat a předat symbolické dary také radní Milena Stárková. Ta zmínila nejen tvrdou práci sester v nemocnicích, ale ocenila i práci záchranářů, kteří podle jejích slov pracují v terénu ve stížených podmínkách a bez obvyklého nemocničního zázemí. "Strávila jsem nedávno jedno odpoledne na zdravotnickém operačním středisku ZZSPk a obdivuji rychlost, s jakou se musí záchranáři rozhodovat, " dodala Milena Stárková.

Všichni ocenění jsou zaměstnanci zařízení Plzeňského kraje, a to šesti nemocnic a Zdravotnické záchranné služby. 

Za naší organizaci byli oceněni tito pracovníci:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

 Mgr. Jana Průchová, hlavní sestra ZZS Plzeňského kraje, Plzeň

Paní Jana Průchová působila dlouhodobě jako sestra v pozemních výjezdových skupinách a také jako sestra letecké záchranné služby. Na pozici hlavní sestry je od září 2005. Zasloužila se o dlouhodobý, významný rozvoj poskytování přednemocniční neodkladné péče v kraji a budování krajské záchranné služby, kde pracuje od roku 1997. V letošním roce oslavila kulaté životní jubileum.

 Vítězslav Sladký, operátor, zdravotnické operační středisko, Plzeň

Pan Vítězslav Sladký působil  v letech 1999- 2007 ve výjezdové skupině i na zdravotnickém operačním středisku, od roku 2010 až dosud jako operátor a to včetně výkonu pozice vedoucího operátora směny. Podílí se svou dlouholetou profesionální činností na běhu zdravotnického operačního střediska. Zároveň je členem útvaru ředitele jako „manažer vnějších vztahů a PR“ kde úzce spolupracuje s médii především jako autor tiskových zpráv.

 Miroslava Krausová, sestra, výjezdová základna Klatovy

Na zdravotnické záchranné službě pracuje od roku 1992. Již 25 let se svědomitě věnuje jako sestra výjezdové skupiny přednemocniční neodkladné péči a ochotně předává zkušenosti mladším kolegům. V minulosti také pracovala na okresním zdravotnickém operačním středisku.

 Tomáš Velkoborský, výjezdová oblast Plzeň - město, výjezdová základna Bory

Pracuje u ZZS PK od roku 1978. Má velice kladný a profesionální přístup k pacientům. Jedná se o velmi svědomitého a bezkonfliktního pracovníka, který je v kolektivu velmi oblíben. Má za sebou dlouholetou výbornou práci řidiče vozidla ZZS a zároveň činnost radiooperátora. Je pravidelným dárcem do Fondu ohrožených dětí „Klokánek“ Janovice n. Úhlavou. V letošním roce pan Velkoborský oslavil životní jubileum 60 let.

KRAJ 1 KRAJ 2 Kraj 3

Foto: KÚ PK