Aktuálně 2017

15.5. poprvé Dnem linky 155. ZZSPk zve do OC Olympia Plzeň

 Letos poprvé budou zdravotničtí záchranáři celonárodně propagovat tísňovou linku 155. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje zve širokou veřejnost do obchodního centra Olympia Plzeň, kde bude mít svůj stánek a zájemci se zde od devíti hodin dozví řadu zajímavostí přímo od operátorů a operátorek zdravotnického operačního střediska (ZOS).

 V průměru přibližně každých 15 sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek Zdravotnické záchranné služby tísňová linka 155 a přibližně každých 30 sekund vyjíždí z jedné z více než 300 výjezdových základen v České republice vozidlo zdravotnické záchranné služby. Počet výjezdů v celé České republice přesahuje jeden milion za rok! Plně funkční a vyspělý systém zravotnická záchranná služba provozuje 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 Proto chceme náročnou a záslužnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu připomenout celostátní společnou akcí - Dnem linky 155. Věříme, že si zdravotničtí záchranáři připomenutí své práce zaslouží stejně, jako jejich kolegové v integrovaném záchranném systému.
 Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují a záchranáři, kteří ji poskytují. Jsme totiž na funkčnost našeho systému právem hrdi a právě specializovaná tísňová linka 155 tento systém symbolizuje, když zprostředkuje přímý přístup veřejnosti ke zdravotnickému operátorovi. I díky tomu, že na "druhé straně" tísňové linky jsou zdravotníci - specialisté (což není samozřejmostí ani v řadě mnohem bohatších zemí), jsou výsledky našich záchranných služeb takové, jaké jsou - jedny z nejlepších na světě. Není náhodou, že i díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace nemocným stiženým náhlou zástavou oběhu, což zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení postiženého.
 Zdravotnické záchranné služby v České republice jsou zřizovány na základě zákona o Zdravotnické záchranné službě jednotlivými kraji, aby jejich organizace co nejlépe reflektovala regionální specifika při zachování jednotné organizační struktury , materiálně technického a personálního vybavení. Po funkční stránce však tvoří zdravotnické záchranné služby v rámci IZS celek, který hranice krajů nerozlišuje. Hmatatelným důkazem toho tvrzení je nejen každodenní rutinní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i jednotná podpora aplikace "Záchranka", jejíž využití podporují bez výjimky všechny krajské záchranné služby a Česká republika je tak jedním mála států na světě, která podobný, celostátně jednotný systém pro přesné přivolání pomoci provozuje.
 I to by mělo demonstrovat společné připomenutí Dne linky 155 všemi zdravotnickými záchrannými službami v ČR.

logolinky bez 2    den linky 155