Aktuálně 2017

Den IZS v Sušici se vydařil

 K létu patří i řada akcí pro děti i dospělé, na kterých se prezentuje integrovaný záchranný systém včetně zdravotnické záchranné služby. Krajští záchranáři předvedli svojí techniku napřiklad v Sušici v rámci Dne IZS. A samozřejmě také edukovali návštěvníky v resuscitaci a první pomoci.

 Po příjezdu na místo konání akce naši záchranáři koordinovali výstavbu stanu pro mimořádné události s hromadným postižením osob. Vozidla GAZ Gazelle a sanitní vůz VW T5 připravili na komentované prohlídky pro účastníky Dne IZS. 30 minut po našem příjezdu pak nastoupily týmy na nástup před začátkem soutěže Malý záchranář, následně začaly statické ukázky pro děti z MŠ. Děti se aktivně účastnily nácviku KPR či pocvičily volání na tísňovou linku 155. Velký zájem byl ze strany učitelek i rodičů jak se zachovat v kritických situacích u dětí, zejména při NZO, tonutí apod. Velký úspěch měly prohlídky obou vozů ZZS Pk, zejména pak u chlapců.
 Postupně docházely na stanoviště ZZS i soutěžní týmy ze ZŠ. Záchranáři s radostí konstatovali, že první pomoc a laická KPR již nejsou pro větší děti velkou neznámou a v mnoha ohledech by si dokázaly adekvátně poradit. Aktivně si vyzkoušely KPR, ošetření různých druhů zranění apod.
 V 11:30 došlo na dynamickou ukázku evakuace osob ze zakouřených prostor pomocí výškové techniky HZS, zdravotničtí záchranáři si převzali jednu pacientku k simulovanému ošetření a následnému transportu do ZZ. Celá záchranná akce sklidila od přihlížejících velký potlesk. I přes horké počasí se Den s IZS v Sušici vydařil. 

Sušice 3  Sušice 1  Sušice 2

Sušice 4  Sušice 5  Sušice 6

Text: Martin Špěpán a Vítězslav Sladký

Foto: Martin Štěpán