Aktuálně 2017

Chystá se otevření záchranářského centra ve Furth im Waldu

 Dne 26.7. 2017 se ve Furth im Waldu v těsné blízkosti česko - německé hranice bude otevírat nové velké záchranářské centrum Bavorského červeného kříže (BRK). Vedle BRK budou v budově sídlit také hasiči a Kompetenční a koordinační centrum pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu, které je oddělením záchranné služby zemského Bavorského červeného kříže.

 Zatímco většinu stavby  budovy financoval BRK, vybudování Kompetenčního centra je financováno z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020 z projektu č.: 30 Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

 Koordinátorem přípravy celého projektu byla Fakulta zdravotnických studií ZČU, předkladatelem projektu byl Bavorský červený kříž a klíčovým subjektem za českou stranu je pak Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Dalším partnerem v projektu je pak Technická vysoká škola v Deggendorfu.

 Nové koordinační centrum bude středem aktivit zpočátku zaměřených na vytvoření podmínek pro vznik oficiálního systému přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb a to v úzké spolupráci s Bavorským ministerstvem vnitra, Zemskou vládou a dalšími vládními i místními strukturami establishmentu a municipalit. Po vytvoření tohoto systému pak bude centrum sloužit jako jeho trvalé zázemí, které bude zaměřeno na udržitelnost a další rozvoj přeshraniční spolupráce. Předpokládá se totiž, že díky centru dojde k výraznému zlepšení příhraniční spolupráce záchranných služeb v oblasti další spolupráce při zlepšování záchranného systému a tím k přípravě dalších společných projektů trvale udržujících záchranný systém.

 Nové koordinační a kompetenční centrum bude dlouhodobě využíváno pro koordinaci aktivit současného projektu i projektů budoucích, pro sběr a analýzu dat získaných v rámci všech aktivit a příprav návrhů na řešení možných problematických bodů přeshraniční spolupráce, opět ve spolupráci se zástupci establishmentu a municipalit.

 Centrum bude zároveň sloužit ke sdílení a transferu poznatků jednak mezi jednotlivými partnery projektu a jednak s vnějšími strukturami, které nějakým způsobem využívají zdravotnické záchranné systémy či ovlivňují jejich chod v bavorsko – české příhraniční oblasti.

 Centrum bude sloužit též jako všemi partnery společných projektů využívané výcvikové, školicí a osvětové středisko, spolupracující také s obdobnými středisky např. ve Weidenu či v Karlových Varech.

 V neposlední řadě pak centrum bude sloužit pro sdílení zkušeností se subjekty, které potřebují řešit obdobnou problematiku v jiných příhraničních německo-českých oblastech a pro propagaci a prezentaci nově vznikajícího konceptu přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb. 

GU RU